Pressmeddelande -

Anställda förvärvar Metrima Home Solutions AB

Home Solutions har sedan 2001 tillhandahållit system för individuell mätning och andra fastighetsrelaterade tjänster mot bostadsrättsföreningar. Verksamheten har sedan 2005 ägts av Metrima AB.

Den 1 november förvärvade delar av personalen Metrima Home Solutions. Flera av dessa har varit med sedan verksamhetens start, vilket borgar för stort kunnande och en trygg framtid. Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare och bolagets nya namn blir
Home Solutions AB med huvudkontor i Gävle.

"Genom den här affären får Home Solutions en trygg hemvist och långsiktigt ägande" säger Mikael Mårtensson, VD i det nya bolaget, och fortsätter "nu har vi lagt grunden till en stabil framtida utveckling och känner oss redo att ge våra befintliga och framtida kunder all den service de kan förvänta sig av oss".

"Vi har en stark efterfrågan av våra tjänster och system från nya och befintliga kunder. Våra kunder efterfrågar också i allt större utsträckning integration av digitala fastighetssystem som HVAC, säkerhet och passage." - säger Christer Svensson, marknadschef.

Bolagets nya ägare är,

Mikael Mårtensson, VD
Christer Svensson, Försäljning och Marknad
Jonny Karlsson, Teknikansvarig
Joachim Lindborg, Systemarkitekt

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Mårtensson
Telefon: 0708-598601
E-post: mikael.martensson@homesolutions.se
Hemsida: www.homesolutions.se

____________________________________________________________________
Marknaden inom Individuell Mätning och Debitering, IMD, är under stor tillväxt.
Home Solutions erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin. Inom segmentet bostadsrätt är Home Solutions marknadsledande med 30 000 installerade lägenheter med individuell mätning.

Ämnen

  • Miljö, energi