Pressmeddelande -

SKS/CASIO FÖRST UT MED OBEROENDE KONTROLL AV KASSAREGISTER

SKS/CASIO FÖRST UT MED OBEROENDE KONTROLL AV KASSAREGISTER

SKS Kassasystem, generalagent för Casio kassaregister har uppdragit till certifieringsorganet  Scandinavian Certification Center (SCC) att göra en oberoende kontroll av samtliga Casios kassaregister.
SCC är ackrediterade av Swedac att certifiera de kontrollenheter som kassalagen kräver.

Bakgrund till beslutet; Skatteverket publicerar på sin hemsida en lista över tillverkardeklarerade kassasystem godkända för nya lagen. Listan publicerades i sin första version i juli 2009.

I tillverkardeklarationen garanterar tillverkare/leverantör att såväl hård- som mjukvara klarar kassalagens (SFS 2007:592) specificerade krav. Det är upp till varje enskild leverantör att garantera att produkterna klarar kraven utifrån sin egen tolkning av regelverket. Myndigheten gör ingen produktkontroll innan publicering.

- Detta ger upphov till bedömningssituationer som riskerar att urholka syftet med lagen, säger Niclas Rarysson, VD för SKS Kassasystem.

- Som seriös branschaktör i marknadsledande ställning vill vi genom denna frivilliga kontroll en gång för alla eliminera oklarheter i regelverket.

- Eventuella påpekanden som SCC kommer fram till vid testerna av våra produkter kommer vi att åtgärda enligt deras regeltolkning. Våra kassaregister kommer i vilket fall att uppdateras inför 50-öringens upphörande som betalningsmedel den 30 september. Samtliga våra kunders kassor kommer att vara klara för avrundning till närmaste enkrona i god tid.

- Som fackman kan jag bedöma att ett flertal av de produkter som finns upptagna på Skatteverkets lista knappast kommer att kunna leverera full funktionalitet, fortsätter Niclas Rarysson. För en lekman är det svårare att avgöra om en kassalösning kommer att klara en granskning.

Som exempel på vitala funktioner som saknas hos vissa produkter på listan kan nämnas:

- Klarar ej uppdatering till exempelvis 1-kronasavrundning.
- Klarar endast ett begränsat antal betalningsmedel (ej lunchkuponger mm).
- Saknar "Växel-in-funktion" där man registrerar växelkassan.

Den sista juni upphör Skatteverkets mjuka linje. Detta innebär i korthet att alla som omfattas av den nya lagen skall ha tillverkardeklarerade kassor i drift. Allt enligt den nya kassalagen som trädde i kraft vid årsskiftet.

- Det är vår förhoppning att Skattemyndigheten skall ta del av de testresultat för våra produkter som SCC kommer att leverera.

- Att döma av enkätfrågan på Dagens Handels webbplats så brådskar det för vissa att fatta ett viktigt beslut, avslutar Niclas Rarysson. Se illustration.

Ämnen

  • Juridik

Svenska ECR Kassasystem är generalagent för CASIO kassaregister i Sverige