Pressmeddelande -

Jobb till hemvändare samt "headhunting" ökar framför traditionell annonserad rekrytering

Att lösa den pågående generationsväxlingen samt att öka regional inflyttning är en viktigfråga för Norrbotten och Västerbotten. Nu tar företaget Terminalen tag i frågan genom att på allvar erbjuda inflyttande och medföljande aktivt och uppsökande jobbletande.

"Ett vanligt problem när näringlivet i våra regioner vill rekrytera kompetens från annat håll i landet eller utomlands ifrån är ofta att medföljande sambo/make/maka inte får ett nytt arbete på den nya orten. Detta får till följd att rekryteringar ofta fördröjs eller avbryts och därigenom tappar regionen kompetens. Företagen och organsiationerna kan då inte kan växa och utvecklas i önskad takt." Säger Peder Hansson, VD på Terminalen.

Han fortsätter:

"I och med den väntade stora generationsväxlingen ser vi att våra uppdrag inom headhunting ökar stort framför traditionellt annonserade rekryteringar. Fördelningen för oss är idag 90% headhunting vilket innebär att vi för vår uppdragsgivares räkning allt oftare använder okonventionella vägar för att söka upp möjliga kandidater att anställa och i och med bristen på kompetens framöver har företagen mer och mer sett fördelarna med detta. Upplägget är något som skiljer oss från  bemanningsföretagen som inte har samma möjligheter eftersom dom även har en bemanningsaffär hos många kunder som dom inte vill störa genom att "plocka bort" nyckelpersoner från sin "bemannade" kund. Eftersom vi inte är ett bemanningsföretag har vi inte den  lojalitenskonflikten.

I och med denna trend ser vi även behovet av att hitta arbete åt medföljande vilket vi nu gör med denna "omvända headhunting" för medföljande/hitflyttande."

Terminalens vision är att behålla och förädla den norrländska arbetskraften.

För mer information:

Peder Hansson, VD
Mobil: 0730-26 80 30
E-post: peder.hansson@terminalen.nu
Webb: www.terminalen.nu

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • demografi
  • inflytt
  • utflytt
  • headhunting
  • rekrytering
  • search
  • relocation
  • generations

Terminalens vision är att behålla och förädla den norrländska arbetskraften.

Läs mer om oss på www.terminalen.nu