Botkyrkabyggens VD invald i styrelsen för Smart Built Environment

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2020 14:32 CEST

Smart Built Environments uppdrag är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala utmaningar. Nu förstärks det arbetet med Chris Österlund, VD i Botkyrkabyggen, som tar plats i styrelsen.

Botkyrkabyggen först i Sverige att teckna Kommuninvests Lån för social hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2020 10:42 CEST

Ett nytt lån lanseras för de aktörer i landets kommuner och regioner som arbetar med social hållbarhet. Bostadsbolaget Botkyrkabyggen är den första att godkännas för Kommuninvests Lån för social hållbarhet.

Gemensamt trygghetsarbete i Botkyrka vinner priset Årets brottsförebyggare 2020

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 14:00 CEST

Veckomöten och samordning av insatser. Det är några av anledningarna till att Botkyrka kommun, Polisen, Botkyrkabyggen och Södertörns brandförsvarsförbund utses till Årets brottsförebyggare för sitt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Partnerskap för att förebygga brott

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2020 09:00 CEST

Grannstöd/Grannsamverkan i Botkyrka, Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen har skrivit avtal för att gemensamt minska bostadsinbrotten i kommunen.

Ny muralmålning tar plats i Alby

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2020 08:43 CEST

Alla är välkomna! Det är budskapet på den nya muralmålningen på muren utmed Albyvägen i Alby centrum. Ett tunnelbanetåg med resenärer i form av bland annat en krokodil, en hammarhaj och en manet har under senaste veckan vuxit fram på den 39 meter långa väggen, i Botkyrkabyggens senaste konstprojekt.

150 sommarjobbare hos Botkyrkabyggen - viktigt i coronakrisen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 08:20 CEST

Från mitten på juni och hela vägen fram till skolstarten kommer 150 ungdomar från Botkyrka att sommarjobba hos Botkyrkabyggen. Första gruppen är nu igång och arbetar för fullt ute i bostadsområdena med bland annat skräpplockning, ogräsrensning och målning.

Botkyrkabyggen avslutar projektet med andelsägarmetoden

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2020 16:46 CEST

Botkyrkabyggens styrelse har beslutat att inte göra fler ombildningar till andelsägarlägenheteram och erbjuder nuvarande andelsägaream ett återköp där de får tillbaka det belopp de betalade för lägenheten och att bo kvar som hyresgäster.

Syftet med att införa andelsägandeam i Botkyrkabyggen var mycket lovvärt: Att ge möjlighet till hyresgäster att få äga sitt boende och bryta segregationen i bostadsområden samtidigt som bolaget skulle få in nödvändig finansiering till sina många renoveringar.

- Samarbetet med Andelsägarbolagetam har varit bra, bolaget är nytänkande i bostadsbranschen och Botkyrkabyggen var pionjär med att pröva metoden. Andelsägarmetodenam hade en del osäkerhet som både bolaget och Andelsägarbolagetam var medvetna om vid införandet. Därför valde Botkyrkabyggen att bedriva den i ett begränsat referensprojekt med syfte att utvärdera metoden. Efter en grundlig utvärdering med enkäter, intervjuer, workshops och utlåtanden från extern expertis gör vi nu ett avslut, säger Bosse Johansson, ordförande i Botkyrkabyggen.

Idag finns 65 andelsägarlägenheteram och Botkyrkabyggen erbjuder alla befintliga andelsägaream ett återköp av lägenheten. Brev har skickats med erbjudande om återköp som motsvarar den investeringsnivå som gällde vid den senaste överlåtelsen och bolaget kommer att boka möten med alla andelsägaream om detta. Det tredje steget i referensprojektet där hyresgäster i utvalda fastigheter erbjöds att bli andelsägaream hösten 2019, genomförs inte.

- Jag förstår att beslutet kan mötas av blandade känslor hos både andelsägaream och hyresgäster. Botkyrkabyggen ska agera ansvarsfullt och därför baseras vårt erbjudande om återköp på principen att andelsägarenam ska återfå det belopp de betalade för lägenheten. En del andelsägaream har köpt lägenheten till ett kraftigt rabatterat pris och andra till ett mer marknadsmässigt pris, vilket innebär att summan som erbjuds till olika andelsägaream varierar. Vi säkerställer även att servicen från Botkyrkabyggen till nuvarande andelsägaream och deras grannar som är hyresgäster, fortsätter att vara hög. Vi är måna om att ha en nära dialog med de som berörs, säger Bosse Johansson.

Anledningarna till att styrelsen beslutat att avsluta andelsägarmetodenam i Botkyrkabyggen är juridiska och ekonomiska. Det rättsliga läget för upplåtelseformen är otydligt och oprövat och utan möjlighet att pantsätta andelarna, blir värdet på andelsägarlägenheteram mycket osäkert. De andelsägaream som inte får stora rabatter vid förvärvet och förväntar sig en vinst vid försäljning på den öppna marknaden, kommer få svårt att sälja till ett pris som möter deras förväntningar. Till detta kommer att marknaden för andelsägarlägenheteram är mycket liten och att den osäkerhet som svensk ekonomi är i idag kan göra att investerare söker sig till säkrare placeringar.

Styrelsen konstaterar också att de syften som fanns för att introducera metoden idag uppnås på andra sätt. Botkyrkabyggens nuvarande arbete för inkludering och ökad trygghet samt bolagets renoveringsstrategi fungerar mycket väl.

Fakta:

 • Botkyrkabyggen avslutar referensprojektet Andelsägandeam
 • Botkyrkabyggen ska inte ombilda några fler lägenheter till andelsägarlägenheteram
 • Botkyrkabyggen erbjuder andelsägarnaam ett återköp där de återfår det belopp de köpte lägenheten för samt lagfartskostnaden, köpoäng motsvarande boendetid och bostaden i form av en hyresrätt
 • Botkyrkabyggen ska fortsätta förvalta andelsägarlägenheteram till dess att alla andelar är återköpta
 • Prisindikationen vid återköp av andelsägarlägenheteram fastställs för respektive objekt till den investeringsnivå som gällde vid den senaste överlåtelsen med sista tillträdesdag senast den 1 juni 2020, plus lagfartskostnad.

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: 070-162 94 43


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.

Botkyrkabyggens styrelse har beslutat att inte göra fler ombildningar till andelsägarlägenheter och erbjuder nuvarande andelsägare ett återköp där de får tillbaka det belopp de betalade för lägenheten och att bo kvar som hyresgäster.

Läs vidare »

Botkyrkabyggen skärper rutinerna för bättre byggarbetsplatser

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 13:00 CEST

Botkyrkabyggen startar ett samarbete med Fair Play Bygg. Syftet är att skapa sundare och tryggare nybyggen och renoveringar.

– Delar av byggbranschen runt om i landet har tyvärr brister i arbetsvillkor och säkerhet. Sådana förhållanden kan inte Botkyrkabyggen acceptera. De som bygger och renoverar våra fastigheter ska självklart ha en god arbetsmiljö och arbetet ska bedrivas på ett korrekt sätt, säger Chris Österlund vd för Botkyrkabyggen.

Genom att sätta upp skyltar om Fair Play Bygg på arbetsplatser där det pågår olika typer av byggarbeten beställda av Botkyrkabyggen, underlättar det allmännyttiga bostadsbolaget för de som arbetar där att lämna in anonyma tips om oegentligheter och att dessa sedan utreds på ett oberoende, kunnigt och väl strukturerat sätt.

– Att arbeta under bra förhållanden som följer lagar och regler är viktigt för alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Det är en viktig del i FN:s globala mål om både Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt Minskad ojämlikhet. Fair Play Bygg blir en viktig del i Botkyrkabyggens bidrag till FN:s Agenda 2030 och vårt arbete för ökad social hållbarhet i Botkyrka, säger Chris Österlund.

Fair Play Bygg tar emot tips om till exempel fusk med arbetsgivaravgifter, mutor, svartarbete, skattefusk, bedrägerier, medarbetare utan arbetstillstånd och allvarligare arbetsmiljöbrott. Organisationen kommer bland annat att granska och värdera inlämnad information och vid behov komplettera den, samt sammanställa information för att förenkla myndigheternas arbete i de fall myndigheter beslutar att göra en utredning.

– Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening, som finansierar Fair Play Bygg, är väldigt måna om att byggbranschen hålls ren från brottslighet, ännu mer så när det handlar om offentligt finansierade byggen. Därför är det glädjande att Botkyrkabyggen vill inleda ett samarbete med Fair Play Bygg, säger Peter Leander, projektledare, Fair Play Bygg.

Fakta:

Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening i syfte att bekämpa brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen.

Botkyrkabyggens alla byggarbetsplatser, till exempel vid nybyggnation och stambyten, kommer att märkas upp med Fair Play Byggs skyltar.

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: 070-162 94 43

Peter Leander peter@fairplaybygg.se 08-587 147 27


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.

Botkyrkabyggen startar ett samarbete med Fair Play Bygg. Syftet är att skapa sundare och tryggare nybyggen och renoveringar.

Läs vidare »

Botkyrkabyggen hyllar småttingar med specialkost

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 09:15 CEST

Fjärilar, bin och humlor har fest i Storvretens gräsmattor. Nektar från vitklöver, timotej och maskrosor är den specialkost som de nu behöver för att pollinera områdets växter. Inför den Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj vill Botkyrkabyggen därför hylla de små hyresgästerna lite extra.

Djuren och fantasin tar över i Storvreten

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 13:47 CEST

Vad har en enorm räv, en dold regnbåge och en tjuvaktig skata gemensamt? När Botkyrkabyggen och Graffitisthlm låter naturen möta staden på tre garage i Storvreten, kan allting hända. När vi dessutom får hjälp av en treårig hyresgäst blir bilden komplett.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • presskontakter
 • choxarpnlosgttnha.uhlulnndcxstvtrorkm@wjboqwtkmryrejkajdbywpggocenwb.stcedw
 • 070-162 94 43

 • Presskontakt
 • Webbansvarig
 • sajwrazh.tsgholgrntu@btiotzqkyjdrkpbabflyggugerdn.saserm
 • 08-530 693 46
 • 070-162 93 46

Om AB Botkyrkabyggen

AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 10 700 hyresbostäder. Vi jobbar hårt för att också vara landets mest kundorienterade med ledorden nära – engagerade – pålitliga.

Adress

 • AB Botkyrkabyggen
 • Tumba torg 101
 • 147 21 Tumba
 • Vår hemsida

Länkar