Pressmeddelande -

Evergreen Solutions rekryterar ny försäljningschef

AB Evergreen Solutions, ledande leverantör av minireningsverk för rening av enskilt avlopp, rekryterar ny försäljningschef från KWH Pipe Sverige AB.

Patrik Rosencrantz börjar som försäljningschef på AB Evergreen Solutions. Efter 6år på KWH Pipe Sverige AB, där Patrik arbetat som försäljningschef och etablerat KWH Pipe Sverige AB som en aktör på den Svenska marknaden inom enskilt avlopp. Börjar nu Patrik på AB Evergreen Solutions.

Nya utmaningar och övertygelsen, efter alla år i branschen, att Bio Cleaner är marknadens bästa och mest pålitliga minireningsverk gjorde valet för Patrik enkelt att anta utmaningen på Evergreen Solutions, Patrik blir även delägare i bolaget.

Bio Cleaner har över 20år i drift och det finns över 15 000 Bio Cleaner i drift. Bio Cleaner är självklart certifierat enligt EN12566-3, ”bilprovningen” för minireningsverk och levererar fullgod rening på alla parametrar, i alla klimat.

Med över 20 år i drift är Bio Cleaner ett av de mest beprövade reningsverken på marknaden! Erfarenheten av alla dessa år återspeglas i att vi HELT saknar mekaniska pumpar, el eller rörliga delar nere i själva tanken! Bio Cleaner är det robusta minireningsverket, som dessutom idag har ett lock som smälter in i naturen, likt en sten.


Kontakta gärna Patrik för mer information:

Patrik Rosencrantz
AB Evergreen Solutions
V. Drottningg. 33,
692 33 KUMLA
Tele: 070-733 55 60
e-post: patrik@egreen.se
www.egreen.se

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • avloppslösning för småhus
 • avloppsvattenrening
 • bio cleaner
 • minireningsverk
 • enskilda avlopp
 • evergreen
 • evergreen solutions
 • konstandseffektivt avloppssystem
 • markbädd
 • reningsverk
 • avloppsrening
 • infiltration
 • slamavskiljare

AB Everergreen Solutions är ledande leverantör av lösningar för rening av avloppsvatten. samtliga produkter är oberoede utvärderade av tredjepart och lever upp till alla de krav som ställs på avloppsvattenrening idag i Sverige.