Pressmeddelande -

Elever i Mölltorp vinner pris i nationell miljötävling

Klass 3 på Mölltorpskolan har vunnit pris i Returpacks skoltävling Pantresan. En tävling där omkring 8000 elever runt om i landet deltar årligen och som syftar till att öka miljömedvetenheten hos barn. Nu kan klassen se fram emot en aktivitetscheck på 2000 kronor.

För att ta hem priset spelade eleverna in en film som på ett kreativt sätt visar miljövinsterna med att panta.

- Pantresan är en av de viktigaste aktiviteter som vi på Returpack genomför. Vi får ett fantastiskt gensvar och det märks att såväl elever som lärare är mycket engagerade i miljöfrågan. I år var det väldigt många bidrag som höll mycket hög kvalitet och vi har fått in många idéer som vi kan dra nytta av i vårt arbete, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Förstapriset i årets tävling gick till en skolklass i Mölndal som hade gjort en animerad rappmusikvideo. Förutom förstapriset delar Returpack ut ett hederspris, tio andrapriser och hundra tredjepriser.

Enkel vardagshandling som gör stor skillnad
Av alla burkar och plastflaskor som säljs i Sverige återvinns omkring 88 procent d v s cirka 1,4 miljarder burkar och flaskor. Med den siffran toppar Sverige statistiken i världen och är en förebild för många andra länder. Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, ser till att varje burk och flaska som pantas blir till en ny.

- Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön. Vi jobbar ständigt för att vi ska bli ännu duktigare pantare i Sverige. Pantresan är en viktig del i det arbetet. Barnen är ju morgondagens pantare och om vi lär dem att göra rätt från början och samtidigt förstå miljövinsterna, då har vi vunnit mycket. Dessutom är barnen mycket duktiga på att påverka sin omgivning, avslutar Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Vinnarbidragen finns tillgänglig på Returpacks pressrum på Newsdesk; http://www.newsdesk.se/pressroom/ab_svenska_returpack

För mer information kontakta:
Katarina Lundell, marknadschef Returpack
Tel: 011-19 19 82
Mobil: 0705-64 53 75
katarina.lundell@returpack.se
www.pantamera.nu


Korta fakta om tävlingen:
• Tävlingen vänder sig till alla förskole- och lågstadieklasser runtom i Sverige
• Anmälan görs på www.pantamera.nu. Här kan man även se tidigare års tävlingsbidrag.
• Alla lärare får ett kostnadsfritt undervisningsmaterial bestående av DVD-filmer, broschyrer samt en lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg.
• Tävlingen startade den 2 februari och pågick till och med den 30 april.
• Varje klass tävlar med ett gemensamt bidrag på temat "Varför ska man panta burkar och plastflaskor?"
• 1:a pris - Resa, boende och inträde till Kolmårdens djurpark samt ett besök som hedersgäster på Returpacks fabrik i Norrköping.
• 2:a pris - Aktivitetscheck till klassen. 10 vinnare utses
• 3:e pris ¬- Pennskrin, gympapåse, kortlek eller myntbörs till hela klassen. Val av pris gör man vid anmälan till tävlingen. 100 vinnare utses.
Klassdiplom till alla medverkande klasser
Glasscheckar lottas ut bland medverkande klasser
Pris till lärarna - Två pantbagar/vinnande klass
T-shirts till hela klassen - skickas till de 25 först inkomna bidragen

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Karlsborg

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu

Kontakter

Lovisa Lannerstedt

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation & PR 0705 88 56 00

Katarina Lundell

Presskontakt Marknadschef Returpack 011-19 19 82

Sara Barthelson Riismark

Presskontakt Kommunikationsansvarig 011-19 19 67