Pressmeddelande -

Krafttag för ökad återvinning i Uppsala – 140 pantbehållare sätts upp

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta. Men på Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, nöjer man sig inte. Under 2010 tas extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare. Just nu pågår ett test i ett tiotal kommuner runt om i landet där man har monterat upp speciella pantbehållare på utvalda platser för de som konsumerar sin dryck utomhus. I Uppsala finns redan 140 pantbehållare på plats.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till pantning. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Miljövinsterna när det gäller återvinning av aluminium och PET-material är stora och därför tar Returpack nu extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare.

– Fortfarande är det omkring 200 miljoner burkar och flaskor varje år som inte återvinns. I de konsumentundersökningar som vi regelbundet genomför framgår det att många av de burkar och flaskor som inte återvinns är de som konsumeras utomhus. Därför har vi beslutat att öka tillgängligheten genom att sätta upp pantbehållare, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Ge och ta

Totalt monteras ett tusental pantbehållare under maj månad. Tillsammans med kommunerna har man valt ut platser där många människor samlas som till exempel i stadsparker.

– Det gör att du som konsumerar dricka utomhus på ett enkelt sätt kan göra dig av med din tomma burk eller PET-flaska utan att slänga den i en papperskorg. Sedan kan den som vill tjäna en slant samla in burkarna och flaskorna och panta dem. Det handlar om att ge och ta och samtidigt göra en insats för miljön, säger Katarina Lundell.

Uppsala – en av åtta kommuner

Uppsala är en av åtta kommuner som fått möjlighet att testa pantbehållaren.

– Det här är ett jättebra initiativ som vi hoppas att kommuninvånarna uppskattar. Samtidigt som vi bidrar till ökad återvinning får vi en renare stad, säger Per-Rickard Rönnberg på Uppsala kommun.

I slutet av året kommer Returpack tillsammans med kommunen att göra en utvärdering. Faller testet väl ut, kommer fler pantbehållare att tas fram och sättas upp i fler kommuner.

 

För mer information kontakta:

Katarina Lundell, Marknadschef Returpack

Tel: 011-19 19 82

katarina.lundell@returpack.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • panta
  • pantamera
  • återvinning
  • returpack - pantamera

Regioner

  • Uppsala

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) www.returpack.se www.pantamera.nu/

Kontakter

Lovisa Lannerstedt

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation & PR 0705 88 56 00

Katarina Lundell

Presskontakt Marknadschef Returpack 011-19 19 82

Sara Barthelson Riismark

Presskontakt Kommunikationsansvarig 011-19 19 67

Relaterat innehåll