Nyhet -

Tillsammans ska de öka tryggheten i Upplands Väsby

Det har nu gått ca fyra månader sedan föreningen Tryggare Väsby - Fastighetsägare i samverkan bildades. På Hugo Sabels torg samlades aktörer i måndags den 5 oktober för att samtala, äta en bit mat och fira att viktiga delar av verksamheten äntligen är igång. Tillsammans genomförde man en trygghetsvandring i de centrala delarna av Upplands Väsby för att se över den yttre miljön.

Väsbyhem tog 2019 initiativet till att starta upp ett BID (Business Improvement District). En förening som genom samverkan mellan flera fastighetsägare arbetar för en ökad trygghet inom ett geografiskt område. Föreningen har idag ett tätt samarbete med andra aktörer som polisen, räddningstjänsten och kommunen.

- Jag är jätteglad att det var så många aktörer som närvarade idag, både medlemmar, potentiella medlemmar, polis, kommun och flera representanter från bostadsrättsföreningar. Nu när föreningen växer blir det allt lättare att ta ett helhetsgrepp kring frågan om trivsel och trygghet i kommunen, säger Karin Göransson, verksamhetschef på Tryggare Väsby - Fastighetsägare i samverkan.

En ofta lyft utmaning med platsutveckling är otydlighet kring ansvarsområden, exempelvis att hålla buskage nedklippta och att belysning fungerar etc.

- Genom att bilda en förening med gemensam målbild, kan rätt aktör sätta in rätt åtgärder snabbt och på så sätt bidra till en trygg och levande stadsutveckling, menar Karin Göransson.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Natur-, miljövård

Kategorier

 • bid
 • väsby promotion
 • tryggare väsby
 • upplands väsby
 • väsbyhem
 • rikshem
 • platsutveckling
 • samverkan
 • polisen
 • upplands väsby kommun
 • bostadsrättsförening
 • amasten
 • trivsel
 • trygghet
 • social hållbarhet
 • allmännyttan

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

Amra Barlov Lindqvist

Presskontakt VD Kommunikationsansvarig 08-590 981 10

Jenny Rud Sel

Presskontakt vice VD, Affärsutvecklingschef Affärsutveckling 08-590 983 54

Relaterat innehåll