Pressmeddelande -

Väsbyhem skapar 210 nya ungdomslägenheter

Väsbyhem fattade den 18 maj beslut om att avsätta 210 lägenheter i det befintliga beståndet som ungdomsbostäder. Lägenheterna är geografiskt spridda i beståndet, både i olika hus och bostadsområden. Lägenheterna som avsätts för detta syfte har en lägenhetsyta om maximalt 45 kvm. Efter genomförd åtgärd kommer Väsbyhem att ha totalt 250 ungdomslägenheter av det totala bostadsbeståndet som uppgår till 5 501 lägenheter.

 

-          Detta känns naturligtvis jätteroligt att kunna genomföra, att ge våra ungdomar som söker en egen bostad en större chans att få det.  Vi vet ju alla hur svårt det är för en ung människa att få en egen lägenhet i Stockholmsregionen, då man ju ofta antingen studerar och har låga studiemedel, eller kanske nyss fått sitt första jobb och därigenom en relativt sett låg lön. Dessutom slipper man ju nu att konkurrera med alla andra som söker mindre bostäder säger Väsbyhems vd Ulf Dohnhammar.

 

Ungdomsbostäder kan sökas i åldern 18-23 år och kan bebos till dess att man fyller 25 år. Därefter erbjuds man en annan bostad i beståndet. I bostadskön kan man ställa sig när man fyllt 18 år, med undantag för folkbokförda i Upplands Väsby som kan ställa sig i kön vid fyllda 16 år.

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Upplands Väsby

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 5 501 lägenheter och 36 800 kvm lokaler. Omsättningen för 2009 uppgick till 515 Mkr och soliditeten till 57,3 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är kända för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (25 minuter) som Uppsala (27 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.

Kontakter

Amra Barlov Lindqvist

Presskontakt VD Kommunikationsansvarig 08-590 981 10

Jenny Rud Sel

Presskontakt vice VD, Affärsutvecklingschef Affärsutveckling 08-590 983 54