Pressmeddelande -

Hyrorna för 2020 och 2021 hos Väsbyhem är klara

Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen gällande nya hyror för 2020 och 2021 är nu klara. De nya hyrorna för 2020 gäller från den 1 februari och i överenskommelsen ingår extra satsningar på trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Årets hyresförhandlingar har förts i ett gott och konstruktivt förhandlingsklimat.

Parterna är överens om att hyrorna för 2020 höjs från den 1 februari med i genomsnitt 2,3 % varav 0,2 % avser trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Parterna har även kommit överens om en hyreshöjning för 2021 med i genomsnitt 2,1 % varav 0,3 % avser trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Differentieringen för 2021 bestäms under 2020.

- Väsbyhem har under 2019 satsat 15 miljoner extra på olika trivsel- och trygghetsskapande åtgärder, ett arbete vi också vet uppskattas av våra hyresgäster, säger förvaltningschef Joakim Bysell.

Pengarna har bland annat använts till att utveckla boendedialoger och gårdsträffar i syfte att öka delaktighet och inflytande för våra hyresgäster, olika trivselprojekt som exempelvis trivsammare tvättstugor, förbättrad och utökad belysning, säkrare källare med troax och digitala lås och förbättrad trafiksäkerhet. Tillsammans med våra hyresgäster fortsätter vi nu arbetet för ökad trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden med fokus på social hållbarhet.

Frågor om hyresförhandlingen kan besvaras av:
Förvaltningschef Joakim Bysell, telefon 08-590 980 00.

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • social hållbarhet
  • trivsel
  • bostadsbolag
  • hyresförhandlingar
  • hyresgästföreningen
  • allmännyttan
  • lägenheter

Regioner

  • Upplands Väsby

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 500 lägenheter och 31 300 kvm lokaler. Omsättningen för 2018 uppgick till 426 Mkr och soliditeten till 33,46 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.

Presskontakt

Amra Barlov Lindqvist

Presskontakt VD Kommunikationsansvarig 08-590 981 10

Jenny Rud Sel

Presskontakt vice VD, Affärsutvecklingschef Affärsutveckling 08-590 983 54

Relaterade nyheter