Pressmeddelande -

AB Volvo återköper 250 000 B-aktier

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under måndagen den 29 november förvärvat 250 000 aktier av serie B. Aktierna handlades i intervallet 276,00 till 277,50 SEK till en snittkurs av 276,68 SEK. AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300 000 000 SEK. AB Volvo äger efter återköpet totalt 6 950 246 aktier av serie A och 20 375 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B. För ytterligare information, vänligen kontakta: Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49 Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 78 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London och på NASDAQ i US

Ämnen

  • Ekonomi, finans