Pressmeddelande -

Fredrik Persson får Assar Gabrielssons pris för avhandling om genetiska förändringar i tumörer

Medicine doktor Fredrik Persson har idag, den 11 maj, tilldelats Assar Gabrielssons pris för sin avhandling vid Göteborgs universitet som behandlar genetiska förändringar i tumörer. Priset är på 50 000 kronor med möjlighet att under hösten 2010 erhålla ett forskningsanslag på 100 000 kronor.

Fredrik Persson är verksam vid avdelningen för onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han får priset för sin avhandling “Studies of Fusion Oncogenes and Genomic imbalances in Human Tumors”.

I sin avhandling har Fredrik Persson studerat genetiska förändringar i tumörer. Speciellt har han studerat förändringar som är kopplade till onkogener och tumörsuppressorgener, där påverkan på dessa gener i en cell kan leda till att cellen börjar växa och dela sig på ett obegränsat sätt som skiljer sig från en normal cell.

Avhandlingen är inriktad på olika typer av spottkörteltumörer och elakartade fettvävstumör. Studierna har utförts på tumörvävnad från patienter och på tumörcellinjer i odling. Cellernas hela genetiska material har undersökts med mycket moderna molekylärbiologiska och cellbiologiska metoder, som visade sig lämpliga för denna typ av forskning.
Fredrik Persson har identifierat sammanfogade gener (fusionsgener) som tidigare inte varit kända i dessa tumörformer, liksom hur dessa kunnat uppkomma. Resultaten visar också att elakartade spottkörteltumörer har mer genetiska förändringar än godartade spottkörteltumörer, samt att vissa genetiska förändringar tycks vara kopplade till elakartad omvandling av godartade tumörer.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar.

2010-05-11

För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Eva Forssell-Aronsson,
verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 23 49 alt 0703-72 26 26.

Läs mer om Assar Gabrielssons fond på http://www.agfond.se/

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2009 omkring 218 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Ämnen

  • Industri, tillverkning