Pressmeddelande -

Inbjudan till Leif Johansson sista kvartalskonferens för AB Volvo

AB Volvo bjuder in massmedierna till presskonferens fredagen den 22 juli i samband med att Volvokoncernens rapport för andra kvartalet 2011 presenteras. Det här blir också Leif Johanssons sista kvartalsrapport som koncernchef för Volvo innan Olof Persson tar över den 1 september.
Observera att konferensen äger rum i Tändstickspalatset i Stockholm.

Presskonferens kl 10.00

Presskonferensen startar kl 10.00 och äger rum i Auditoriet, Tändstickspalatset, V Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Bokslutsrapporten beräknas offentliggöras kl 07.30 den 22 juli. På presskonferensen medverkar bland andra Volvos nuvarande koncernchef Leif Johansson jämte blivande koncernchefen Olof Persson. De som vill delta och ställa frågor via telefon ringer 08 505 598 53 (Sverige) alternativt +44 (0) 203 043 2436 (UK) cirka fem minuter innan presskonferensen startar. Presskonferensen direktsänds via www.volvogroup.com och www.volvokoncernen.se.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl 15.00

Analytiker och investerare ringer 08 505 598 53 (Sverige), +44 (0) 203 043 2436 (UK) eller +1 866 458 4087 (USA) för att delta i konferensen som även direktsänds på www.volvokoncernen.se/aktieagare, där presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned och där det kommer att gå att lyssna på konferensen i efterhand.

2011-07-11

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Marie Falk, Volvokoncernens Medierelationer, 031-66 1181 eller 031-323 40 28

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2010 omkring 265 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2011-07-11 kl 16.30.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • volvo
  • tändstickspalatset
  • massmedierna
  • volvokoncernen