Pressmeddelande -

Lastbilsleveranser oktober 2008

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under oktober i år till 22 136 fordon, vilket är en minskning med 12 % jämfört med motsvarande period förra året.

Se bifogad fil för fullständig rapport.

2008-11-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20081118 kl 8.30.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning