Pressmeddelande -

Nypremiär för teaterföreställning om logistik

Visst kan motorer prata. Åtminstone i teaterpjäsen om säkra och hållbara transporter som sätts upp på Logistik- och Transportmässan i Göteborg den 4-6 maj. Professionella skådespelare agerar i berättelsen om hur motorn får hjälp av intelligenta transportsystem på sin dramatiska resa till monteringsfabriken.

Dåligt väder gör att transporten från motorfabriken till hamnen blir försenad. Efter en stormig resa på havet försöker någon stjäla motorn i nästa hamn. Kommer problemen på resan att leda till förseningar i produktionen?

Pjäsens syfte är att berätta om fördelarna med ITS, intelligenta transportsystem, som kan göra framtidens transporter säkrare och minska påverkan på miljön. Tack vare smarta IT-system kan motorn i pjäsen kommunicera med omvärlden och få hjälp att anpassa sin resplan när oväntade hinder dyker upp. Motorn färdas via en kombination av lastbil, båt och tåg för att minska koldioxidutsläppen. Resan slutar lyckligt i en monteringsfabrik för lastbilar.

”Vid premiären i Stockholm i höstas märkte vi hur mycket lättare det är att inspirera publiken med hjälp av en teaterpjäs. Vi vill visa hur framtidens intelligenta transportsystem kan göra transporterna mer effektiva”, säger Sofia Ohnell, som är en av manusförfattarna och ansvarar för Volvo Logistics forskningsprogram.

Mer information om tid och plats för teaterpjäsen finns på mässans webbplats (http://nemonet.swefair.se/templates/FlexiblePage____176337.aspx).

2010-05-03

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Vilhelmsson, informationschef, Volvo Logistics, tel 031-322 38 79
Mårten Wikforss, presschef, AB Volvo, tel 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2009 omkring 218 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • volvo
  • transportmässan
  • its