Pressmeddelande -

Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 3 470 000 A-aktier till sammanlagt 3 470 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 29 juli, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 aktier i AB Volvo. Av dessa är 669 151 374 A-aktier och 1 459 268 846 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 815 078 258,60.

2011-07-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2010 omkring 265 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20110729 kl 09:00.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • volvo
  • a-aktier
  • b-aktier
  • årsstämma