Pressmeddelande -

Volvo Bussar lägger ned karosserifabriken

Volvo Bussar kommer att lägga ned sin karosserifabrik i danska Aabenraa. Det formella beslutet fattades igår den 9 december av styrelsen för Aabenraa Karosseri A/S. Totalt berörs omkring 200 anställda av beslutet. Volvo Bussar har dragits med stora förluster de senaste åren på grund av kraftigt minskad efterfrågan på flera marknader, inte minst den danska. Som en följd av detta har Volvo Bussar idag en betydande överkapacitet i de europeiska produktionsanläggningarna. Som ett led att öka lönsamheten förändrar företaget nu den industriella strukturen genom att koncentrera produktionen av kompletta bussar till färre anläggningar och att utnyttja anläggningen i Polen som volymfabrik. Karosserifabriken i Aabenraa har cirka 200 anställda och beräknas stänga under andra halvåret 2004. Personalen kommer att sägas upp, men möjligheterna till anställning inom andra Volvoanläggningar kommer att ses över. Enligt planerna kommer bussar till den danska marknaden i fortsättningen att i första hand tillverkas av Säffle Karosseri AB, som redan idag producerar bussar till bland annat Danmark. Hittills under 2003 har Volvo Bussar reducerat antalet anställda i världen med cirka 800 personer. För ytterligare information, vänligen kontakta Christina Fjellman, Vice President, Corporate Communication, tfn: 0739-02 42 80

Ämnen

  • Företagande