Pressmeddelande -

Volvo: Tio år av strategisk renodling: 45 % högre omsättning, 20 % större export och fler anställda

Tio år efter att Volvo började renodla sin verksamhet kring fordonsrörelsen och fem år efter försäljningen av Volvo Personvagnar till Ford, är Volvkoncernen idag ett betydligt större och starkare företag. Såväl omsättning som export har ökat kraftigt sedan 1993. Till och med antalet anställda är fler. Samtidigt har Volvo Personvagnar utvecklats väl och ökat sin försäljning markant. Volvokoncernens omsättning har sedan 1993 ökat från 111,155 miljarder till 183,291 miljarder, justerat för inflation en ökning med 49,6 miljarder eller 45 procent. Under samma period har koncernens export från Sverige ökat från 36,13 miljarder till 49,3 miljarder, justerat för inflation en ökning med 7,1 miljarder eller 20 procent. 1993 sålde Volvokoncernen drygt 51 000 lastbilar – förra året 156 000. 1993 såldes 5 500 bussar och busschassier – 2003 var motsvarande siffra knappt 8 000. Till och med antalet anställda har ökat med drygt 2 000 till knappt 76 000. Volvo Personvagnar, idag ägt av Ford, har sett en liknande utveckling och ökat sin försäljning från drygt 300 000 bilar 1993 till 415 000 förra året. 1993 var Volvo ett i många avseenden annorlunda företag än idag. Förutom fordonsrörelsen, med personvagns-, lastbils- och bussverksamheten, hade Volvo då också ett omfattande engagemang inom såväl livsmedel som läkemedel. Sedan slutet av 90-talet har Volvo renodlat sin verksamhet mot produkter och tjänster för kommersiella transporter, en utveckling som framför allt tog fart i och med förvärvet av Samsungs grävmaskinstillverkning 1998, försäljningen av personvagnsrörelsen till Ford 1999 och köpet av de båda lastbilstillverkarna Renault VI och Mack år 2001. ”Det är nu fem år sedan vi sålde Volvo PV för att kunna fokusera på kommersiella transporter och idag är vi en ledande aktör inom de flesta av våra segment,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Samtidigt är det oerhört glädjande att kunna konstatera att Volvo Personvagnar också utvecklats mycket väl inom Fordkoncernen”. Integrationen av de tre lastbilsföretagen Volvo Lastvagnar, Renault VI och Mack har fört med sig omfattande samordningsvinster och gjort Volvokoncernen till Europas största och världens näst största tillverkare av tunga lastbilar. Volvokoncernen är numera också världens största tillverkare av tunga dieselmotorer. Samtidigt har Volvos övriga affärsområden erövrat ledande positioner inom sina respektive segment. Volvo Bussar är idag världens näst största tillverkare av tunga bussar; Volvo Construction Equipment är världens fjärde största tillverkare av anläggningsmaskiner; Volvo Penta är världens näst största tillverkare av motorer för fritidsbåtar och motorkomponenterna från Volvo Aero finns idag i 80 % av alla nya, större flygplan. Utvecklingen 1993-2003 i siffror (siffrorna för 1993 är inklusive Volvo PV; siffrorna från 2003 exklusive PV) Omsättning 1993: 111,155 miljarder SEK 2003: 183, 291 miljarder SEK Förändring (justerat för inflation): + 44,6 % (49,6 miljarder SEK) Export från Sverige 1993: 36,130 miljarder SEK 2003: 49,3 miljarder SEK Förändring (justerat för inflation): + 19,7 % (7,12 miljarder SEK) Antal anställda 1993: 73 640 2003: 75 740 Förändring: + 2 100 anställda Fakturerade fordon Lastbilar Bussar/busschassier Personbilar 1993 51 230 5 450 302 110 2003 155 990 7 817 415 000 Förändring: +204 % +43 % +37 % Dollarkurs (snittkurser) 1993: 7,80 SEK 2003: 8,08 SEK Förändring: +3,6 % 2004-06-07 För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27, 0705-59 11 49 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 76.000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Frankfurt och på NASDAQ i USA.

Ämnen

  • Ekonomi, finans