Pressmeddelande -

Volvokoncernens kunskap om säkerhet skall minska trafikolyckor bland hjälptransporter

Volvokoncernen inleder ett samarbete med 40 hjälporganisationer världen över för att öka medvetenheten kring trafiksäkerhetsfrågor och minska antalet olyckor bland humanitära hjälptransporter. Bland annat kommer Volvokoncernens egen haverikommission att bidra med analyser. Volvo har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring trafiksäkerhet med Fleet Forum, en frivillig sammanslutning av cirka 40 hjälporganisationer världen över. Enligt avsiktsförklaringen skall Volvo hjälpa organisationerna med att analysera trafikolyckor och rekommendera åtgärder som leder till ökad medvetenhet om trafiksäkerhetsfrågor och till ett minskat antal olyckor. Hjälporganisationerna kommer bland annat att få ett skräddarsytt datablad för inrapportering av olyckor där tunga fordon varit inblandade. Insamling av data kommer att starta i mitten av 2006 och en första rapport kommer att presenteras 2007. Volvokoncernens egen haverikommission kommer att analysera olycksorsaken och komma med rekommendationer till åtgärder för att minska antalet olyckor samt konsekvensen av dessa. Projektet löper fram till 2009 och totalt tre rapporter kommer att presenteras. Volvokoncernen bedriver sedan 1969 egen forskning kring olyckor, en forskning som idag är en integrerad del av produktutvecklingen. Vid en olycka med ett tungt fordon åker kommissionens representanter ut för att undersöka orsakerna och olycksplatsen. De insamlade uppgifterna analyseras och erfarenheterna från haverikommissionens arbete används sedan i produktutvecklingen. Utifrån haverikommissionens forskning har Volvokoncernen under åren tagit fram flera olika fordonssystem för att minska risken för att olyckor skall inträffa samt konsekvenserna av dessa. Några exempel är ESP (Electronic Stability Program), som bland annat reducerar risken för sladd på hala vägar samt risken för att välta i skarpa kurvor, samt ACC (Adaptive Cruise Control) som bland annat automatiskt anpassar hastigheten i förhållande till framförvarande fordon. Tre decenniers forskning kring trafikolyckor har också visat att användning av säkerhetsbälte är den enskilt mest effektiva åtgärden för att minska riskerna för skador på föraren i samband med en olycka. Fleet Forum, med säte i Genève, är ett gemensamt initiativ som tagits av WFP (UN World Food Programme), IFRC (International Federation of the Red Cross) och World Vision International. Hjälporganisationerna som utgör Fleet Forum äger tillsammans mer än 60 000 fordon och har en årlig driftskostnad på ca 800 miljoner USD. Målet för Fleet Forum är att genom utveckling och tillämpning av gemensamma arbetssätt för hantering och drift av fordonsflottorna utveckla de humanitära hjälptransporterna. 2006-05-17 För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 82 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter över 200 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm och på NASDAQ i US

Ämnen

  • Motor