Video -

Assembly of Volvo backhoe loaders

Volvo Construction Equipment factory in Wroclaw, Poland
  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Filformat: .mov
  • Videolängd: 1:50
Ladda ner

Ämnen

  • Motor