Nyhet -

Gör om servicebilen till förmånsbil och spara tusenlappar

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya skatteregler som gör det lönsamt att göra om servicebilen till förmånsbil. Tidigare baserades det justerade förmånsvärdet på lätta lastbilar efter totalvikten.

När man tidigare har ansökt om reducerat förmånsvärde för en lätt lastbil så har regelverket sett ut på följande sätt:

- För en lätt lastbil som har en totalvikt på max 3000 kilo så ska förmånsvärdet baseras på motsvarande tre prisbasbelopp för bilens tillverkningsår plus extrautrustning. För en lätt lastbil som har en totalvikt på över 3000 kilo ska förmånsvärdet baseras på motsvarande fem prisbasbelopp för bilens tillverkningsår plus extrautrustning. Det första januari kommer det ett nytt regelverk kring detta som är viktigt att följa med på för att kunna spara en hel del pengar, förklarar Mathias Eliasson, Country Sales Director på teknologiföretaget ABAX Sverige som utvecklar elektroniska körjounaler.

Förmånsvärdet justeras ner till 60 procent för lätt lastbil

Från och med inkomståret 2019 justeras förmånsvärdet för lätt lastbil ner till 60 procent av lastbilens ordinarie förmånsvärde. Denna justering gäller både för äldre lastbilar och för de nya som tagits i trafik den 1 juli 2018 eller senare. Som tidigare ska arbetsgivaren ansöka hos Skatteverket om justerat förmånsvärde inför varje nytt inkomstår.

Extra nedsättning av förmånsvärdet vid minst 3000 mil

Om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten med lastbilen under inkomståret får arbetsgivaren göra ytterligare en nedsättning till 75 procent av det justerade värdet, det vill säga till 45 procent av fullt värde.

Exempel: Om förmånsvärdet för en bil är 4000 kronor per månad, kan det efter justering bli 2 400 kronor per månad. Det innebär en nettokostnad på 1 200 kronor per månad vid 50 procent marginalskatt och 792 kronor per månad vid 33 procent marginalskatt.

Tydligare skatteregler för lätt lastbil

Det nya regelverket blir betydligt tydligare och inte alls lika godtyckligt som det tidigare, då bilen nybilspris inte påverkade förmånsvärdet.

Exempel: Om man under 2018 har en Peugot Partner Skåp PureTech 95 med extrautrustning för 10 000 kronor, får man iprincip ingen justering alls med dagens skatteregler. Efter årsskiftet kan en sådan bil få förmånsvärdet justerat från 2 275 kronor månad till 1 365 kronor per månad. Kör man dessutom över 3000 mil per år i tjänsten kan det reduceras med ytterligare 25 procent - till en kostnad på cirka 1 025 kronor per månad. Detta innebär att en sådan bil skulle kosta föraren cirka 338 kronor per månad vid 33 procent marginalskatt.

Ändringen underlättar för företag med stor fordonsflotta

- Det absolut mest positiva med Skattverkets nya regler är att företag får det enklare att hantera sin fordonsflotta i enlighet med gällande lagstiftning. Eftersom kostnaderna både för den anställde och för företaget, i de flesta fall, blir betydligt lägre än i dagsläget kommer troligtvis många företag att göra om sina servicebilar till förmånsbilar och på så sätt få en mer lättplanerad arbetssituation.

Elektronisk körjournal löser de nya skattereglerna

- De nya skattereglerna gör det extra viktigt att använda en elektronisk körjournal, eftersom man måste kunna bevisa att man hanterar drivmedlet för den privata körningen på ett korrekt sätt. Kör man över 3000 mil per år i tjänsten, ska även detta kunna styrkas med en korrekt körjournal, säger Mathias Eliasson, Country Sales Director på ABAX Sverige.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • skattregler
  • skatteverket
  • företagsbil
  • tjänstebil
  • servicebil
  • förmånsvärde