Pressmeddelande -

2004 års ABB-stipendiater i produktionsteknik utsedda

Petter Falkman och Johan Richardsson (Chalmers Tekniska Högskola), Arne Ingemansson (Lunds Tekniska Högskola) samt Patrik Kenger (Högskolan i Dalarna och Kungliga Tekniska Högskolan) har tilldelats årets stipendier ur Alde Nilssons ABB-stiftelse för sina insatser inom produktionsteknisk forskning. De får vardera 25 000 kronor Alde Nilssons ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera forskning inom det produktionstekniska området vid de tekniska högskolorna i Sverige. Alde Nilsson var i många år vice verkställande direktör med ansvar för produktion inom Asea, nuvarande ABB. Vid 70-årsdagen hedrades han genom inrättandet av stiftelsen, som bär hans namn. Petter Falkmans forskning omfattar metoder för att automatiskt generera program för styrning av flexibla tillverkningssystem. Petter är doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola. Johan Richardssons forskning omfattar styrsystem för flexibel produktion. Han har studerat metoder för generering av styrprogram. Johan är anställd vid Volvo Personvagnar och sedan några år industridoktorand vid Chalmers tekniska Högskola Arne Ingemansson har studerat effektivitet i produktionssystem och speciellt arbetat med händelsestyrd simulering. Arne är doktorand i robotteknik vid Lunds Tekniska Högskola Patrik Kenger har arbetat med verifiering av modulariserade produkter och utvecklat metoder som medför tid- och kostnadsbesparing. Patrik arbetar som universitetsadjunkt vid Högskolan i Dalarna och är doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan. Stipendierna delades ut idag, den 22 september, i Stockholm på Teknikföretagen i samband med Produktionsforums sammanträde. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 105 000 medarbetare.

Ämnen

  • Arbetsliv