Pressmeddelande -

ABB får stor kraftorder till vindkraftprojekt på Grännaberget

Totalåtagande bidrar till tillförlitlig och energieffektiv kraftöverföring i ett av södra Sveriges största vindkraftprojekt

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en stororder från Jönköpings Energi Nät AB som gäller anslutningen av en ny vindkraftpark på Grännaberget. Ordern är ett totalåtagande som både inkluderar installationer i anslutning till vindkraftparken och en förstärkning av 40kV-nätet mellan Gränna och Huskvarna.

Vindkraftparken som är belägen på en höjdplatå nordost om Gränna kommer att bestå av totalt 13 vindkraftverk på 2,3 MW vardera och är ett av de hittills största vindkraftprojekten i södra Sverige.

I uppdraget från Jönköpings Energi Nät AB ingår bland annat att bygga en 40/20kV skalskyddad mottagningsstation vid Brahehus. Mottagningsstationen kommer att förses med truckgående 50 kV brytare, 24kV-ställverk samt reläskydd ur ABB:s nya produktfamilj Relion som använder den globala standarden IEC61850 för kommunikation inom kraftsystem.

I själva vindkraftparken byggs också ett markförlagt 20kV-nät som samlar in kraften från de 13 vindkraftturbinerna, samt 4 stycken 20kV kopplingsstationer av typ Magnum som är speciellt framtagna av ABB för just vindkraftprojekt.

ABB ska också leverera och förlägga en 6 kilometer lång 40kV markkabel från den nya mottagningsstationen vid Brahehus till kraftstationen i Röttle utanför Gränna. Vid stationen i Röttle görs också en utbyggnad med 40kV Combinedbrytare samt ny relä- och kontrollutrustning.

Som en följd av vindkraftsatsningen ökas också tillgängligheten och flexibiliteten i elnätet mellan Ölmstad och Huskvarna. Det innebär att den befintliga fördelningsstationen i Ölmstad nu uppgraderas med ny brytar- och reläskyddsteknik. Ordern innebär även arbeten med att knyta ihop 40kV-nätet i Huskvarna.

”Det känns mycket inspirerande att få bidra med tillförlitlig och energieffektiv ABB-teknik i den här vindkraftsatsningen. Nätanslutning av vindkraft är ett snabbt växande område för oss inom ABB, inte minst här i södra Sverige”, säger Ingemar Gustafsson, kundansvarig säljare vid ABB i Jönköping.

De tretton vindkraftverken kommer att ha olika ägare. Huvudaktörer är o2-Vindkompaniet, Jönköpings Energi AB samt Tuggarps Energi men det pågår även förhandlingar med kommuner i södra Sverige om delägande.

Vindkraftparken tas i drift i början av 2011 och kommer då att leverera 65 GWh, vilket motsvarar 6,5 procent av Jönköpings Energis nätomsättning.

ABB har redan påbörjat uppdraget som beräknas pågå under större delen av 2010.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i runt 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information, kontakta

ABB AB
Ingemar Gustafsson
Kundansvarig säljare
Tel: 036-15 46 04
ingemar.gustafsson@se.abb.com

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021- 32 32 32
press@se.abb.com

Ämnen

  • Energifrågor