Pressmeddelande -

ABB och samarbetspartners utvecklar smart elnät i Helsingfors


Utvecklingsprojekt ska bidra till minskade utsläpp i staden

2010-05-31 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, ska delta i ett samarbetsprojekt med det kommunala energibolaget Helsingin Energia samt Nokia Siemens Networks för att utveckla, bygga och installera ett smart elnät i stor skala i den nya stadsdelen Kalasatama (Fiskehamnen) i Helsingfors.

I den nya miljöprofilerade stadsdelen Kalasatama i Helsingfors ska forskningsprojektet utveckla och testa ett koncept med ett flexibelt elnät med låga utsläpp. Projektet är en del av en större satsning för att lyfta Helsingfors miljöprestanda. ABB, Helsingin Energia och Nokia Siemens Networks kommer att leverera en rad tekniska lösningar för att säkerställa hållbar och effektiv generering, överföring och distribution av elenergi i stadsdelen.

Dessa lösningar inkluderar system som gör att överskott av energi från förnybara energikällor inom stadsdelen (exempelvis solpaneler på hustak) kan matas in i elnätet; att elfordon kan laddas från elnätet respektive mata tillbaka energi in i elnätet; att energi kan lagras; att användarvänliga tjänster och funktioner utformas; och att distributionsnätet får en hög grad av flexibilitet och transparens, för att på dessa sätt minska energianvändning och utsläpp.

Kalasatama, som ligger mitt i Helsingfors, ska få bostäder för cirka 18 000 invånare samt kontor med cirka 10 000 arbetsplatser. Stadsdelen får också ett innovationscenter som kommer att presentera den nya tekniken som utvecklas och testas där.

”När det gäller skalan på det här projektet innebär det ett stort steg framåt i utvecklingen av smartare och flexiblare stadsnät som kan integrera distribuerad och förnybar energi samt hjälpa människor att leva upp till visionen om ett hållbart urbant levnadssätt”, säger Bazmi Husain, chef för ABB:s verksamhet inom smarta elnät.

”Vi har ambitionen att utveckla Kalasatama till en global norm för smarta städer och vi ser fram emot att införa den bästa tillgängliga tekniken tillsammans med våra globala partners”, säger Seppo Ruohonen, koncernchef för Helsingin Energia.

”Den nya tekniken för smarta elnät kommer att möjliggöra nya innovativa tjänster till konsumenter, såsom skett inom mobiltelefonnäten. Konsumenterna kommer att aktivt kunna styra sin energianvändning genom nya kundinriktade tjänster och eltariffer i realtid,” säger Jaakko Aho, chef för Energy Solutions vid Nokia Siemens Networks.

Visionen hos samarbetsparterna i konsortiet är ett smart elnät som bygger på vedertagna industristandarder och som stödjer ett stabilt, säkert, effektivt och miljömässigt hållbart elkraftsystem. Det ska också inrymma system som gör att konsumenten blir mer aktiv i sitt sätt att använda energi. Detta gör att lokala producenter och konsumenter kan interagera med nätoperatören och energimarknaden för att minska belastningen i perioder med hög efterfrågan samt öka effektiviteten.

Projektet i Helsinfors är ABB:s senaste projekt inom smarta elnät. Tidigare under året har ABB inlett ett samarbete med T-Systems, ett dotterbolag till Deutche Telecom, för att utveckla lösningar inom smarta elnät i staden Friedrichshafen i södra Tyskland. I slutet av 2009 meddelade företaget ett forskningssamarbete med Fortum för att utveckla ett storskaligt smart elnät i en ny stadsdel i Stockholm.

Helsingin Energia är ett av de största energibolagen i Finland med elleveranser till mer än 400 000 kunder i Finland och fjärrvärmeleveranser som täcker 90 procent av uppvärmningsbehovet i Helsingfors.

Nokia Siemens Networks är en ledande global leverantör av telekommunikationstjänster. Med fokus på innovation och hållbar utveckling erbjuder företaget ett komplett sortiment av nätverksteknik för mobil kommunikation, såväl som konsulttjänster inom systemintegration, utveckling, underhåll och service. Det är ett av världens största företag inom telekommunikation, inklusive hårdvara, programvara och professionella tjänster. Företaget har verksamhet i 150 länder.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag har verksamhet i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Media Relations:

Wolfram Eberhardt,Thomas Schmidt

(Zurich, Switzerland)

Tel: +41 43 317 6568

media.relations@ch.abb.com

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • helsingin energi
  • helsingfors
  • abb
  • nokia siemens networks
  • kalasatama
  • energy solutions
  • elnät

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare runt om i världen.