Pressmeddelande -

ABB:s aktieägare godkänner aktieutdelning

På ABB-koncernens bolagsstämma i Zürich idag godkände ABB:s aktieägare en aktieutdelning för 2005 och omval av styrelsen. Aktieägarna röstade till förmån för en utdelning på 0,12 schweizerfranc per aktie, vilket hade föreslagits av styrelsen i februari 2006. Det är första gången ABB har aktieutdelning sedan 2001. Dag för handel exklusive rätt till utdelning är den 9 maj 2006. Aktieägarna röstade med överväldigande majoritet till förmån för återval av styrelsen, vilken består av åtta medlemmar från sex länder. Aktieägarna godkände även övriga ärenden på agendan, inklusive årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2005. Totalt var det 1500 röstberättigade aktieägare närvarande på bolagsstämman, representerande 43 procent av det totala aktiekapitalet. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 105 000 medarbetare. För mer information kontakta: Media Relations ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6568 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel.+46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com

Ämnen

  • Företagande