Pressmeddelande -

ABB säljer den finska leasing-portföljen

– ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har enats om att sälja sitt helägda dotterbolag ABB Credit OY i Finland till SEB Finans AB, ett helägt dotterbolag till den svenskbaserade SEB-koncernen. ”Den här avyttringen är i linje med strategin som vi har sedan senare delen av 2002 att sälja icke-kärnverksamheter och istället fokusera på att få mera värde från våra kraft- och automationsverksamheter”, säger Michel Demaré, ABB:s finanschef. Uppgörelsen ska vara slutförd innan 2005 års slut. Den finska leasing-portföljen var tidigare en del av ABB:s Structured Finance-verksamhet, vilken till största delen såldes under 2002. Som meddelades den 28 oktober i resultatrapporten för tredje kvartalet 2005 hade den finska leasing-portföljen en total skuld på ungefär 170 miljoner dollar och som hade omklassificerats i ABB:s resultaträkning från Lån till Skulder klassificerade till salu och i avvecklad verksamhet ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare. För mer information kontakta: Media Relations, Zürich ABB Corporate Communications, Zurich Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6568 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel.+46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare runt om i världen.