Pressmeddelande -

ABB tar hem ett kontrakt på 100 miljoner dollar för TVA

USA:s största energiföretag tecknar ett femårigt avtal för transformatorer och service 2006-05-22 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har tecknat en femårig överenskommelse värd mer än 100 miljoner dollar för att förse Tennessee Valley Authority (TVA) med transformatorer och service. ABB kommer att förse TVA, som är det största kraftföretaget i USA när det gäller intäkter, med alla transformatorer i spänningsområdet från 230 kilovolt (kV) och uppåt. TVA har också option på att förnya kontraktet ytterligare fem år. ”Det här kontraktet är verkligen en utvidgning av den utmärkta relationen vi har haft med TVA genom åren,” säger Bernhard Jucker, global chef för division Power Products. ”Vi känner deras rutiner och interna processer lika väl som utrustningen i deras system.” ABB:s långa historia med TVA sträcker sig ända tillbaka till grundandet av energiföretaget. ABB äger till 75 procent de tekniska ritningarna för TVA:s högspänningssystem och ABB driver också ett servicecenter i Nashville som nästan uteslutande handhar TVA:s utrustning. ABB har årligen tagit hem order värda mer än 50 miljoner dollar från TVA under de senaste sju åren, däribland ett liknande kontrakt som tecknades 1999 och en femårig överenskommelse som träffades 2002 som gäller transformatorer med extra hög spänning, upp till 735 kV. Det senaste avtalet ger TVA reserverat produktionsutrymme vid flera av ABB:s transformatorfabriker runt om i världen och därmed garanteras jämn kvalitet och den snabbaste leveranstiden inom industrin. Avtalet omfattar även att utrusta nya och existerande TVA-transformatorer med ABB:s TEC (transformer electronic control) övervakningssystem för att optimalt utnyttja och öka livslängden på TVA:s transformatortillgångar. Service är också en viktig del i det här avtalet. ABB:s servicecenter i Nashville förser TVA med omedelbar tillgång till experter på allt från transformatorer till högspänningsbrytare, mellan- och lågspänningsställverk och distributionsskydd och kontrollsystem. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 105 000 medarbetare. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6568 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel.+46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com

Ämnen

  • Företagande

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare runt om i världen.