Pressmeddelande -

ABB tar hem ett kraftkontrakt i Nordsjön värt 50 miljoner dollar

Länk under vatten ger tillförlitlig kraft till oljefält offshore och minskar utsläppen 2006-05-08 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man från BP Plc i Norge har tagit hem ett kontrakt värt 50 miljoner dollar för att leverera utrustning till en undervattens-länk som kommer att öka tillförlitligheten och säkerheten av elleveranserna och hjälpa till att minska växthuseffekten. ABB kommer att leverera strömriktarstationerna i vardera änden av den 292 kilometer långa kabeln, vilken transporterar likström (DC) från Lista i södra Norge till oljefältet Valhall i Nordsjön där den omvandlas till växelström (AC). Systemet använder HVDC Light-tekniken, en ABB-innovation för leverans av högspänd likström under jord och under vatten. Utrustningen levereras från ABB i Ludvika. ”Ännu ett gott exempel på hur ABB:s teknik ger både kund- och miljönytta”, säger Per Haugland, Sverigechef för division Power Systems. ”Vår teknik effektiviserar användningen av energi och hjälper till att minska produktionskostnaderna,” säger Samir Brikho, global chef för division Power Systems. ”Förra året installerade vi världens första system som använder tekniken offshore, även det i Nordsjön, och vi ser ytterligare tillämpningar för tekniken som vid vindkraftsparker offshore”. Kraftlänken kommer att ersätta gasturbiner offshore och minska utsläppen av koldioxid med 300 000 ton per år, motsvarande den el som genereras för cirka 30 000 bostäder. Länken kommer också att minska underhållet och reducera utrustningens vikt på plattformen. Installationen kommer att leverera 78 megawatts kraft när den tas i drift 2009, tillräckligt för att driva Valhall och andra plattformar i fältet. Projektets verkställighet är beroende på godkännandet av en saneringsplan för oljefältet som kommer att presenteras för de norska myndigheterna i augusti. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 105 000 medarbetare. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6568 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel.+46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com

Ämnen

  • Företagande

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare runt om i världen.