Pressmeddelande -

ABB tar order värda 55 miljoner dollar från Stadler Rail

ABB-teknik ska optimera driftsäkerhet och effektivitet i schweiziska tåg

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda runt 55 miljoner dollar från den schweiziska tågtillverkaren Stadler Rail på utrustning som ska bidra till att maximera driftsäkerheten och energieffektiviteten i rullande material för två schweiziska tågoperatörer.

ABB ska leverera specialkonstruerade traktionsomriktare med integrerad utrustning för strömförsörjning ombord samt traktionstransformatorer och batteriladdare för 28 dubbeldäckartåg som ska levereras till BLS, det största privata järnvägsföretaget i Schweiz. Traktionsprodukterna omvandlar elektricitet från luftledningarna till de spänningsnivåer som tågens motorer och hjälpkraftsystem (för belysning, värme, ventilation, dörrar etc.) kräver.

ABB ska också leverera traktionsomriktare och traktionstransformatorer till SBB Cargo, enheten för järnvägsfrakt inom Swiss Federal Railways, för 30 nya rangerlok som kopplar vagnar och tågset. De nya rangerloken är en hybridmodell med en kompletterande dieselmotor för att kunna nyttjas även på järnväg som inte är elektrifierad. Loken har oöverträffad driftsäkerhet och energieffektivitet.

”Det här kontraktet är ett tydligt bevis på ABB:s speciella kombination av ledande spetsteknik och järnvägsexpertis”, säger Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion.

Dessa beställningar, som bokades i fjärde kvartalet 2010, innebär en fortsättning på en mycket produktiv allians mellan ABB och Stadler Rail.

ABB har en lång historia som leverantör av tillförlitlig, innovativ och energieffektiv teknik till järnvägsindustrin. ABB tillverkar och underhåller alla system, delsystem och komponenter i modern stadsbanetrafik, traditionella fjärrtåg och höghastighetståg. Detta inkluderar järnvägsinfrastruktur såväl som komponenter i rullande material samt signal- och telekommunikationssystem.

Ökande miljömedvetenhet, snabb urbanisering, behov att transportera mer människor och frakt allt snabbare, särskilt i tillväxtekonomier, samt rörliga bränslepriser gör tågindustrin till en av flera industrier med hög tillväxtpotential som ABB specifikt riktar sin kraft- och automationsteknik till.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
Thomas Schmidt,
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568

ABB Sverige:
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Ämnen

  • Miljö, energi