Pressmeddelande -

ABB:s aktieägare godkänner samtliga förslag från styrelsen

2008-05-08 – Aktieägare i ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, godkände samtliga förslag som styrelsen lade fram på företagets årsstämma i Zürich idag. Samtliga åtta styrelseledamöter återvaldes. Hubertus von Grünberg, styrelseordförande, meddelade att bland det viktigaste för företaget är att tillvarata möjligheterna som erbjuds på den växande marknaden för teknik i kampen mot klimatförändring. ”Detta är ingen tillfällig trend utan en mycket snabbt växande marknad som innebär enorma möjligheter för vårt företag”, sa Von Grünberg i sitt tal till aktieägarna. Aktieägarna röstade för en utdelning på 0,48 schweizerfranc per aktie för 2007, vilken kommer att genomföras som en nedskrivning av det nominella aktievärdet. De godkände en upplösning av bundna medel för att öka ABB:s flexibilitet i aktiekapital och inrättandet av villkorat kapital vilket tillåter företaget att utge så många som 200 miljoner aktier. Totalt var det 1450 aktieägare närvarande på årsstämman och 50,6 procent av det totala röstberättigade aktiekapitalet var representerat. De accepterade också årsredovisningen, koncernbokslutet och årsbokslutet för 2007. ABB redovisade en rekordhög lönsamhet förra året. Koncernchef Michel Demaré sa att marknadsmässigt och tekniskt ledarskap, i kombination med verksamhetsförbättringar, hjälper ABB att dra fördel av sjudande efterfrågan på utökade och stärkta elnät, ökad industriell produktivitet och förbättrad energieffektivitet. ”De långsiktiga marknadsfaktorerna som driver vår tillväxt är alltjämt oförändrade och fortsätter att erbjuda enorma möjligheter till organisatorisk tillväxt”, säger Demaré. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har mer än 110 000 medarbetare. Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Wolfram Eberhardt, Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6568 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 7111 Sweden: Tel. +46 21 325 719 USA: Tel. +1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare runt om i världen.