Pressmeddelande -

Abbott blir Indiens ledande läkemedelsföretag genom förvärvet av Piramals sjuk- och hälsovårdsverksamhet

  • Denna strategiska åtgärd kommer att föra Abbott till ledarpositionen, med en försäljning vars årliga tillväxt i Indien närmar sig 20 procent och som förväntas överstiga 2,5 miljarder US-dollar 2020.
  • Primals innehållsrika portfölj med marknadsledande namngenerika (branded generics) omfattar ett antal terapiområden, och den sammanslagna säljstyrkan blir branschens största i Indien.
  • Indien är en av världens mest snabbväxande marknader och genererade i år nästan 8 miljarder US-dollar från läkemedelsförsäljning, en siffra som förväntas fördubblas fram till 2015.


Abbott Park, Illinois (NYSE: ABT) — Abbott har meddelat att man har nått en slutlig överenskommelse med Piramal Healthcare Limited om att förvärva hela Piramals hälso- och sjukvårdsverksamhet (Domestic Formulations), som är ledande på den indiska namngenerikamarknaden. Den initiala köpeskiljningen är 2,12 miljarder US-dollar, plus 400 miljoner US-dollar årligen under de kommande fyra åren. Förvärvet gör Abbott till ledare på den indiska läkemedelsmarknaden. Dessutom snabbar det på Abbotts expansion på tillväxtmarknaderna ytterligare efter det nyligen genomförda förvärvet av Solvay Pharmaceuticals och det samarbete med Zydus Cadila som meddelades förra veckan. Strategin underbyggs genom att en ny självständig division för etablerade produkter skapas, med fokus på expansion på de internationella marknaderna för Abbotts ledande namngenerikaportfölj.

”Denna strategiska åtgärd kommer att föra Abbott till en ledande marknadsposition i Indien, en av världens mest attraktiva och snabbväxande marknader”, säger Miles D. White, styrelseordförande och CEO för Abbott. ”Vår starka position inom namngenerika och vår växande närvaro på tillväxtmarknaderna är en del av vår diversifieringsstrategi inom läkemedelsområdet, som kompletterar vår marknadsledande portfölj med egenutvecklade produkter och vår FoU-verksamhet på utvecklade marknader."

”Tillväxtmarknaderna är en av våra största möjligheter inom sjuk- och hälsovårdsområdet – inte bara när det gäller läkemedel utan inom alla våra affärssegment. I dag står tillväxtmarknaderna för över 20 procent av Abbotts sammanlagda affärsverksamhet”, säger Miles White.

”I och med den här uppgörelsen blir Piramals hälso- och sjukvårdsverksamhet och Abbotts verksamheter tillsammans definitivt marknadsledande i Indien, med en marknadsandel på ca sju procent", säger Ajay Piramal, ordförande för Piramal Group. ”Det här var vår gemensamma vision, och jag är glad över att medarbetarna inom Piramals hälso- och sjukvårdsverksamhet får möjlighet att förverkliga den.”

Kontaktinformation
Informationschef Abbott:
Andrea Prander
+46 708 80 69 01

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Andrea Prander

Presskontakt Kommunikationschef +46(0)8 546 567 08