Pressmeddelande -

Abbotts rapport om globalt socialt ansvarstagande – fokus på en ny definition av begreppet ansvar

ABBOTT PARK, Ill., den 6 maj 2010 – I dag meddelade Abbott att man släpper sin rapport om globalt socialt ansvarstagande (Global Citizen Report) för 2009, som denna gång handlar om en ny definition av begreppet ansvar och har titeln Redefining Responsibility. Abbott formulerar en ny ansvarsdefinition genom att tillämpa sitt expertkunnande och sina resurser på att förbättra människors liv i ett globalt perspektiv, med fokus på fyra nyckelområden: innovation för framtiden, bättre åtkomst till hälso- och sjukvård, skydd av miljön och skydd av patienter och konsumenter.

”Vi inser vi till fullo att vårt företags sociala ansvarstagande aldrig upphör”, säger Miles D White, styrelseordförande och CEO på Abbott. ”Vi kommer alltid att ha ett medborgarperspektiv på allt vi gör och kontinuerligt fortsätta utveckla hållbarheten i vår verksamhet.”

Några viktiga områden för Abbotts arbete med socialt ansvarstagande under 2009:

  • Innovation för framtiden – Abbott har stött den vetenskapliga utvecklingen på tillväxtmarknaderna genom att öppna nya laboratorier i Kina och Singapore och genom partnerskap med inriktning på behandling av förbisedda sjukdomar.
  • Bättre åtkomst till hälso- och sjukvård – Abbott använder sitt expertkunnande inom vetenskap, folkhälsa, teknik och ingenjörskonst för att hitta hållbara strategier för globala hälsoproblem. Abbott och dess välgörenhetsstiftelse Abbott Fund har dessutom investerat över 580 miljoner US-dollar i anslag och produktdonationer för att öka åtkomsten till hälso- och sjukvård över hela världen.
  • Skydd av miljön – Abbott har minskat sina normaliserade CO2-utsläpp med 36 procent under de senaste åren genom att förbättra energieffektiviteten och byta till koldioxidsnåla bränslen och förnybara energikällor. Dessutom sparar Abbott nästan fyra miljarder liter vatten årligen genom förbättringar av tillverkningsprocesserna vid sina anläggningar över hela världen.
  • Skydd av patienter och konsumenter – Abbott kräver samma höga standard av sina leverantörer när det gäller kvalitet, säkerhet och samhällsansvar som de som gäller för den interna verksamheten, och vi genomför revisioner för att kontrollera att standarderna följs. Abbott deltar dessutom i partnerskap med många organisationer som stödjer yrkesutbildningar inom patientvård och hälso- och sjukvård runt om i världen.

Nya erkännanden för Abbotts insatser inom socialt ansvarstagande

  • 2009 fanns Abbott för femte året i följd med i Dow Jones globala hållbarhetsindex och motsvarande nordamerikanska index, som ett erkännande av vår ledande position när det gäller såväl ekonomisk som miljörelaterad och samhällsinriktad verksamhet.
  • Abbott kom på sjätte plats totalt i den världsomspännande bedömning av företagens insatser inom socialt ansvartagande som tidskriften Corporate Responsibility gör varje år – 100 Best Corporate Citizen List 2010.
  • Abbott har fått erkännande för sina insatser för en hållbar verksamhet i länder runt om i världen, bland annat i Brasilien, Danmark, Hong Kong, Irland, Italien, Kina, Korea, Mexiko, Singapore, Tanzania och USA.
  • Tidskriften FORTUNE utsåg Abbott till det företag som hade det bästa anseendet inom sin bransch 2010, delvis tack vare vår starka betoning av vårt medborgaransvar.

Abbotts rapport om globalt socialt ansvarstagande 2009

Abbotts rapport om företagets strategi och prestationer – 2009 Global Citizenship Report – finns i sin helhet online på http://www.abbott.com/citizenship. En kopia av företagets Global Reporting Initiative G3 index ingår. För att minska miljöpåverkan har Abbott tryckt upp en sammanfattning av rapporten som ger en översikt över den information som finns i sin helhet på webbplatsen. Rapportsammanfattningen kan laddas ner från webbplatsen för utskrift.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Abbott

Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar om, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 83 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska huvudkontor i Solna.

www.abbott.se
www.abbott.com

Kontakter

Andrea Prander

Presskontakt Kommunikationschef +46(0)8 546 567 08