Pressmeddelande -

Reumatikermedicin hjälper mot tarmsjukdom

Patienter med Crohns sjukdom mår påtagligt bättre om de behandlas med Humira, ett biologiskt läkemedel. Behandlingen dämpar den inflammatoriska tarmsjukdomen, enligt en internationell studie där svenska patienter har deltagit. En mycket god effekt kvarstår efter ett års behandling hos drygt var tredje patient. Av dessa kunde en fjärdedel helt sluta med kortison. Omkring 20 000 personer i Sverige har Crohns sjukdom, en inflammatorisk tarmsjukdom som ger magsmärtor, diarré, feber och viktnedgång. Patienterna är unga – de flesta insjuknar före 40 års ålder. Behandling med Humira, en så kallad TNF-alfahämmare, har mycket god effekt hos mer än en av tre patienter fortfarande efter ett år. Det visar 56-veckorsdata från en internationell studie som omfattar 854 patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom. Av dem som uppnådde och bibehöll ett mycket bra behandlingssvar (klinisk remission) kunde var fjärde patient dessutom sluta med kortison, vilket vanligen ingår i behandlingen av Crohns sjukdom. Patienter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Sophiahemmet i Stockholm har deltagit i studien. – Humira är ett värdefullt tillskott för behandling av Crohns sjukdom. Patienter som inte tidigare har tolererat behandling har nu möjlighet att få effektiv hjälp, säger docent Anders Kilander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hos var tredje patient med fistlar (onormala förbindelser mellan tarmarna och huden) läkte dessa ut när de behandlades med Humira. – Dessutom är Humira patientvänligt, eftersom det är en förfylld spruta som patienterna kan ta själva hemma, säger Anders Kilander. FAKTA – studien 854 patienter erhöll Humira initialt. Efter fyra veckor fick de patienter som hade effekt av behandlingen (499 patienter) antingen Humira varje vecka (157 patienter) eller varannan vecka (172 patienter) medan 170 patienter fick overksam behandling (placebo). Resultatet utvärderades efter 26 och 56 veckor (antal patienter som bibehöll/uppnådde ett mycket gott behandlingsresultat – klinisk remission). Efter 26 veckor hade nästan hälften, 46 procent, av dem som fick Humira varje vecka en kvarstående mycket god förbättring (klinisk remission) och för 41 procent bestod detta vecka 56 (p

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Andrea Prander

Presskontakt Kommunikationschef +46(0)8 546 567 08