Pressmeddelande -

Stockholmarna erbjuds diabetesscreening på Världsdiabetesdagen den 14 november

Södersjukhusets Diabetescentrum och Abbott Diabetes Care uppmärksammar Världsdiabetesdagen den 14 november genom att erbjuda stockholmarna blodsockertest. Tidig upptäckt av förhöjt blodsocker är avgörande för att förhindra sjuklighet och komplikationer av diabetes.

Många är ovetande om att de har diabetes och riskerar därmed allvarliga följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, ögon- och potensproblem.

- Vi vet att ungefär en fjärdedel av de patienter som tas in för akut hjärtinfarkt har oupptäckt diabetes och ytterligare en tredjedel har förstadier till diabetes. Om sjukvården hittat dem i tid och informerat om livsstil och risker hade de kanske inte hamnat i ett akut läge, säger professor och överläkare Åke Sjöholm, Södersjukhuset.

Mätning av blodsocker, bukomfång och BMI kommer att ske på Stockholms centralstation den 14 november mellan klockan 07.00 och 18.00. Riskfaktorer för diabetes är: släkting med diabetes, övervikt, brist på motion, stress och oregelbundna mat- och arbetstider.

På Världsdiabetesdagen 2007 screenades 130 stockholmare under två timmar. Fem personer hade förhöjda värden och fick rådet att snarast se över sin livsstil. Hos en person konstaterades en manifesterad diabetes och personen hänvisades till vidare vård av SÖS överläkare professor Åke Sjöholm. Sex av tio hade ett BMI över 26 vilket innebär övervikt eller fetma.

Enligt Stockholms diabetesförening finns det cirka 400 000 personer med diabetes i Sverige. Cirka 80 000 har typ 1-diabetes, resterande har typ 2. Men mörkertalet för diabetes typ 2 är stort, troligen upp mot 300 000. I Stockholms län finns cirka 90 000 personer med diabetes.

Världsdiabetesdagen den 14 november syftar till att uppmärksamma den stora ökningen av diabetes världen över. Världsdiabetesdagen initierades av Internationella diabetesfederationen IDF och Världshälsoorganisationen WHO 1991 och är numera också klassad av FN som en officiell World Diabetes Day.

För mer fakta om diabetes, se faktablad under relaterade dokument nedan.

För information kring diabetes kontakta professor Åke Sjöholm, Södersjukhuset 08-616 31 01.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Andrea Prander

Presskontakt Kommunikationschef +46(0)8 546 567 08