Pressmeddelande -

Aberdeen rekryterar Pia Michelsson till Head of Business Development i Finland

Aberdeen rekryterar Pia Michelsson till Head of Business Development i FinlandAberdeen har utsett Pia Michelsson till Head of Business Development för verksamheten i Finland. Huvuduppgiften blir att förstärka Aberdeens position på den finska marknaden.

Pia har mer är 25 års erfarenhet av tillgångsförvaltning med inriktning på institutionella kunder i Finland. Hon har tidigare arbetat som vice vd vid Kaupthing i Finland. Före det arbetade hon i 15 år på Credit Agricole Indosuez som ansvarig för försäljningsverksamheten i Finland.

Förstärkningen med Pia i vårt nordiska team sammanfaller med att Aberdeen firar sitt 10-årsjubileum i Finland. Det innebär att vi nu kan närma fastighetsaffärerna de övriga tillgångsslagen i fråga om struktur och process. För våra kunder och kontakter kommer integreringen att märkas främst genom ett mer konsekvent användande av vårt varumärke Aberdeen Asset Management rakt igenom hela Aberdeens organisation. Men det kommer också att innebära en tydligare och harmoniserad affärsmodell gentemot våra kunder. Idag förvaltar vi tillgångar på cirka 1,7 miljarder Euro åt våra finska kunder.

Kommentar - Kristina Najjar, Head of Business Development för Norden:

”Vi är väldigt nöjda över att Pia Michelsson har beslutat sig för att börja hos oss på Aberdeen. Hon kommer att bli en effektiv förstärkning i vår nordiska organisation. Med Pias bakgrund och den djupa erfarenheten hon tar med sig förstärker vi vårt säljteam över samtliga tillgångsslag vi förvaltar– aktier, räntor och fastigheter– i Finland.”

Kristina Najjar, Head of Business Development, Nordic region. Tel: +46 8 412 80 69

Lena Ellertsson, Marketing and Communications Manager, Nordic region, Tel: +46 8 412 7323

Aberdeen Asset Management är en oberoende företagsgrupp specialiserad på kapitalförvaltning, listad på Londonbörsen sedan 1991. Företaget grundades ursprungligen i Aberdeen i Skottland 1983. Idag förvaltar Aberdeen tillgångar för 191,6 miljarder Euro (31 mars 2010.)

Förvaltning av våra kunders tillgångar är vårt enda fokus.  Vi värdesätter ett fritt tänkande, noggranna genomgångar och egna analyser i samband med investeringar. Vi ska leverera god avkastning och kundservice för samtliga tillgångsslag genom aktiva, stringenta förvaltningsprocesser och lokal närvaro med 1 800 anställda vid 31 kontor i 24 länder.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheten bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 583 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål.

I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

* avser 31 december 2017

Kontakter

Karin Hjertén

Presskontakt Marketing Manager +46 8 4128078