Pressmeddelande -

Mer handel till Stureplan

Nu påbörjas arbetet med att ytterligare förstärka handelsstråket från Stureplan till Östermalmstorg. Det är i hörnet av Sturegatan och Humlegårdsgatan med adressen Sturegatan 10 som 5-6 nya butiker skall etableras. Den nya handelsytan är ca 1 600 kvm. Fastigheten som heter Humlegården 57 ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

I det pågående projektet i grannfastigheten Sperlingens Backe 30, som även den ägs av SEB Trygg Liv, håller de sista handelsytorna på att färdigställas. Projektets handelsytor är fullt uthyrda med hyresgäster som Gant Rugger, Maria Nilsdotter, Eton, Morris, Luciano Padovan och Crockett & Jones. Största hyresgäst är restaurangen Taverna Brillo, Sturehofs nya och största satsning.

”Efter det framgångsrika projektet i fastigheten Sperlingens Backe 30 tar vi oss nu an Humlegården 57 och fortsätter därmed utvecklingen av handelsstråket längs Sturegatan och Humlegårdsgatan” säger Lars Kinneholm, Portfolio Manager på SEB Real Estate Investment Management.

Konceptet för stråket är personlig handel med en tydlig inspiration från europeisk storstadsmiljö. Utbudet blir klassiskt men tidsenligt och ska komplettera Bibliotekstan och NK. Inspirationskällor är bl a Kronprinsensgade i Köpenhamn och Jermyn Street i London. Aberdeen Asset Management ansvarar för koncept och uthyrning av handelsytorna.

”Med den nya inriktningen i fastigheten får vi möjlighet att styra ”porten till Östermalm” och ambitionsnivån är hög. Vi kommer att fortsätta med samma inriktning, med att skapa ett levande och attraktivt stråk i en tidlös stil. Utbudet kommer att utökas med fler premiumvarumärken och handlare som riktar sig till den publik som rör sig i området” säger Jens Linderstam, ansvarig för retail och fastighetsutveckling på Aberdeen Asset Management.

För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta:

Jens Linderstam, Chef retail & fastighetsutveckling,
Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 86 18, e-post: jens.linderstam@aberdeen-asset.com

Lars Kinneholm, SEB, Portfolio Manager Real Estate Investment Management
Tel: 08-763 63 16, e-post: lars.kinneholm@seb.se

Lena Ellertsson Marketing and Communications manager,
Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 73 23, e-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • aberdeen
  • aberdeen asset
  • seb trygg liv
  • sperlingens backe 30
  • humlegården 57
  • jens linderstam
  • lars kinneholm

Om Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv äger fastigheter i Sverige och London som en del av sin investeringsportfölj. I Sverige äger företaget 70 fastigheter med en total uthyrbar yta på mer än 500 000 kvm och ett totalt ungefärligt värde av ca 18 miljarder kronor. Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv har som strategi att långsiktigt äga och utveckla sina fastigheter. Därför prioriteras satsningar för en hållbar utveckling och förnyelse av fastigheterna. Som ett led i det arbetet har Aberdeen Asset Management fått förtroendet att förvalta Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd. Tillsammans möter vi de önskemål våra hyresgäster har och strävar efter goda och långsiktiga relationer. Vår gemensamma målsättning är att skapa goda förutsättningar för våra hyresgästers verksamhet.

 

Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen Asset Management är ett oberoende internationellt kapitalförvaltningsföretag. På fastighetssidan förvaltar Aberdeen över 200 miljarder kronor genom fondprodukter och förvaltningsmandat, varav ca 30 miljarder kronor i Sverige.   www.aberdeen-asset.se

Kontakter

Karin Hjertén

Presskontakt Marketing Manager +46 8 4128078