Skip to main content

Sorbact® minskar risken för sårinfektion efter kejsarsnitt och ger förbättrad kostnadseffektivitet, enligt ny klinisk studie

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2016 09:51 CET

En nyligen publicerad randomiserad, kontrollerad klinisk studie på 543 patienter visar att risken för sårinfektion efter kejsarsnitt minskar signifikant vid användning av Sorbact®kirurgiskt förband, jämfört med ett standardförband*. De sårinfektioner som ändå uppstod hade dessutom ett lindrigare förlopp och krävde mindre efterbehandling vilket gav en klart förbättrad kostnadseffektivitet.


Kejsarsnitt är ett av de vanligast förekommande kirurgiska ingreppen. Enligt Socialstyrelsen sker 17 procent av alla förlossningar i Sverige med kejsarsnitt.Sårinfektion efter kejsarsnitt är en inte ovanlig komplikation och kan innebära förlängd sjukhusvistelse och ökade vårdkostnader. Risken att drabbas av en sårinfektion efter kejsarsnitt ökar ytterligare hos kvinnor med högt BMI före graviditeten, vilket blir allt vanligare.


I den nyligen publicerade studien ingick 543 kvinnor som genomgick ett planerat eller akut kejsarsnitt. Efter att såret suturerats randomiserades kvinnorna till två grupper och sårsnittet skyddades med antingen Sorbact® kirurgiskt förband eller med ett standardförband. Det visade sig att sårinfektioner var tre gånger vanligare hos de kvinnor där standardförbandet användes (5,2 procent), jämfört med kvinnor där Sorbact® kirurgiskt förband användes (1,8 procent). De sårinfektioner som ändå uppstod med Sorbact® kirurgiskt förband hade ett avsevärt mildare förlopp än i kontrollgruppen och krävde inte i något enda fall systemisk behandling med antibiotika eller återinläggning på sjukhuset.


– Denna absolut riskreduktion på 3,4 procent betyder att om 29 patienter behandlas med Sorbact® kirurgiskt förband kommer en sårinfektion att kunna undvikas (= Number Needed to Treat, NNT), förklarar Mattias Andrup, Medical Affairs Director på ABIGO Medical. Detta kan ställas i relation till vad en sårinfektion innebär för kvinnan och hennes familj i form av lidande – och för sjukvården i form av ökade kostnader. En sårinfektion efter kejsarsnitt beräknas förlänga sjukhusvistelsen med fyra dygn och öka vårdkostnaden med 3.716 euro per patient. Detta innebär en signifikant förbättrad kostnadseffektivitet vid användning av Sorbact®


Sorbact® kirurgiskt förband baseras på den unika Sorbact® teknologin med en kontaktyta som bakterier hellre söker sig till än till sårytan. Bakterierna binds irreversibelt till Sorbact® och avlägsnas när förbandet byts. Sorbact® kirurgiskt förband kan används profylaktiskt för att förhindra infektioner vid olika typer av sår och finns i sju storlekar.


Stanirowski PJ, Bizoń M, Cendrowski K, and Sawicki W. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamyol Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surgical Infections 2016; [ahead of print]. DOI: 10.1089/sur.2015.223.


Studien i sin helhet: http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/sur.2015.223

Mer om Sorbact®
Sorbact® binder till vanliga mikroorganismer i sår, såsom Staphylococcus aureus, Streptococcus-arter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa och Candida albicans, inklusive MRSA¹ bakterier. Det finns inga tecken på att resistens har utvecklas med Sorbact®. Sorbact® är miljövänligt, frigör inga toxiska ämnen, är inte allergiframkallande och kan användas även på barn samt under graviditet. Det finns ett omfattande utbud av olika typer av förband och storlekar. För mer information besök gärna: www.abigo.se

Sorbact® är ett registrerat varumärke som tillhör ABIGO Medical AB. Mer information finns på www.abigo.se.


¹ Rönner U & A.C. et al. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care, vol 23, no 10, Oct. 2014.

* Tegaderm™, + Pad, 3M Health Care, St Paul, MN

Om ABIGO Medical

ABIGO Medical är ett svenskt entreprenörsdrivet läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. ABIGO Medical har ett brett utbud av receptfria och receptbelagda läkemedel, samt en rad medicintekniska produkter bland annat inom avancerad sårbehandling, öron-näsa-hals (ÖHN) samt inom nutritionsprodukter vilka används vid kostbehandling av mjölkallergi hos barn. Företaget grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G. Smith och Leif Smith, båda fortfarande aktivt involverade i ledningen. ABIGOs produkter säljs och används i över 60 länder, både genom egen säljorganisation och genom samarbetspartners. ABIGO kännetecknas av en expansiv tillväxt. Koncernens omsättning för 2015/2016 blir cirka 275 miljoner kronor och en fortsatt tillväxt förväntas, vilken återinvesteras i forskning och utveckling. För att möta den kraftigt ökande efterfrågan, bland annat på Sorbact®, investeras drygt 40 miljoner kronor för en mångdubblad kapacitet vid företagets produktionsanläggning i Askersund.

Bifogade filer

PDF-dokument