Pressmeddelande -

Unik storsatsning av läkemedelsbolag i Sverige

ABIGO Medical är det enda företaget som tillverkar avancerade sårläkningsprodukter i Sverige. Företaget har redan en kraftig internationell tillväxt med produkter som levereras till 70 länder och en omsättning på 300 miljoner kronor. Nu växlar de upp ytterligare. 30 miljoner kronor har investerats i en utbyggnad av fabriken i Askersund. Produktionen väntas årligen öka med 30 % och i takt med den följer flertalet nya arbetstillfällen.

Med en uttalad organisk tillväxtstrategi och egenfinansierat forsknings- och utvecklingsarbete har ABIGO Medical de senaste åren nått stora internationella framgångar. Och behoven av deras produkter ökar. För att möta den globala efterfrågan har man därför satsat stort på en utbyggnad av produktionsanläggningen i Askersund – en satsning som kan betecknas som unik då många läkemedelsföretag idag väljer att förlägga sin produktion utomlands. ABIGO Medical, som har sitt huvudkontor i Göteborg, har tvärtom sett värdet i att samla forskning, utveckling och tillverkning i Sverige. Den 10 november slår den numera 5000 m2 stora fabriken upp portarna.

– Tillväxten har varit kraftig de senaste åren och trenden ser ut fortsätta. Vid slutet av 2016 räknar vi med att vara uppe i 60 anställda, säger Fredrik Stenbäcker, Plant Manager på ABIGO Medical i Askersund.

Svensk innovation i kampen mot antibiotikaresistensen
1989 grundade bröderna och entreprenörerna Jan G. Smith och Leif Smith ABIGO Medical AB med fokus på att leverera innovativa metoder för infektionskontroll och att minska använd­ningen av antibiotika.

Sårförbandet Sorbact® blev så småningom flaggskeppet i verksamheten och det är främst tillverkningen av den produkten som nysatsningen berör.

– Sorbact® ger fantastiska möjligheter, inte minst med tanke på de globala utmaningar vi ser med infektioner och med antibiotikaresistens, förklarar Jan G. Smith, CEO ABIGO Medical.

Sorbact® förebygger och behandlar sårinfektioner genom att bakterier binds till förbandets yta utan att några kemiska substanser frisätts i såret. Varje gång förbandet byts, avlägsnas bakterier på ett enkelt sätt. Genom att förhindra sårinfektioner bidrar Sorbact® till minskad användning av antibiotika, som i sin tur motverkar spridningen av multiresistenta bakterier. Bakom Sorbact®-metoden­ ligger en innovation, baserad på svensk forskning.

I en nyligen internationellt publicerad och kontrollerad klinisk studie1 med patienter som genomgick kejsarsnitt jämfördes Sorbact® med ett standardförband. Resultatet visade att Sorbact® signifikant minskar risken för sårinfektion och dessutom är mycket kostnadseffektivt.

Goda resultat i internationella kliniska studier och mångårig erfarenhet i vården har medfört en kraftigt ökad användning av produkten. Idag använder exempelvis samtliga franska universitetssjukhus Sorbact®.

Finansiellt självständiga
ABIGO Medical är ett entreprenörsföretag med finansiell uthållighet och långsiktighet som kärnvärden. Genom åren har bolagets vinster återinvesterats i verksamheten.

– Att vara oberoende finansiellt och inte sitta i riskkapitalets knä är en av våra drivfjädrar, säger Leif Smith, President ABIGO Group, som tillsammans med brodern Jan äger bolaget och aktivt leder verksamheten.

– Vi tycker inte om kvartalshysterin, fyller Jan i. Den är varken bra för företagen eller för Sverige. Vi har sett många bra produkter och innovationer som har dukat under på grund av riskkapitalets otålighet.

Enligt bröderna är bakteriebekämpning det mest spännande området. Där har ABIGO en unik kompetens. Infektionsprevention är i sig ett otroligt stort område och det finns fler applikationer för de innovationer ABIGO sitter på.

– Vi har bara skrapat på ytan, avslutar Leif Smith.

Vill ni närvara vid invigningen i Askersund den 10 nov kl 17:00, vänligen kontakta Malin Johansson, malin.johansson@abigo.se, tel +46 701 088 045

För mer information kontakta Björn Larsson, bjorn.larsson@abigo.se, tel: +46 766 201 725

Mer information om ABIGO Medical: http://www.mynewsdesk.com/se/abigo_medical_ab/pressreleases/abigo-medical-en-utmanare-inom-svensk-life-science-1639199

Mer information om Sorbact®: http://www.mynewsdesk.com/se/abigo_medical_ab/pressreleases/sorbact-r-minskar-risken-foer-saarinfektion-efter-kejsarsnitt-och-ger-foerbaettrad-kostnadseffektivitet-enligt-ny-klinisk-studie-1333422

www.abigo.se

1. Stanirowski PJ, Bizoń M, Cendrowski K, and Sawicki W. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamyol Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surgical Infections 2016; [ahead of print]. DOI: 10.1089/sur.2015.223. Studien i sin helhet finns här: http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/sur.2015.223


Ämnen

  • Medicin, läkemedel

Kategorier

  • askersund
  • läkemedelstillverkning
  • sorbact®
  • abigo medical

ABIGO Medical AB är ett svenskt läkemedelsbolag med stark internationell tillväxt. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av receptfria samt receptbelagda läkemedel, livsmedel för medicinsk användning, samt ett sortiment av medicintekniska produkter för avancerad sårbehandling samt för öron, näsa, hals. Med en uttalad organisk tillväxtstrategi, baserad på innovativa, patentskyddade produkter med internationell potential säljer ABIGO produkter i över 70 länder runtom i världen. Försäljning sker genom egna marknadsbolag i Norden samt ett internationellt distributionsnätverk. Bolaget grundades 1989 av bröderna Jan G. Smith och Leif Smith och har idag runt 130 anställda och en omsättning på runt 300 MSEK. Huvudkontor och forskningslaboratorium finns i Göteborg och tillverkningen sker i egen produktionsenhet i Askersund.

Presskontakt

Helena Norin

Presskontakt Corporate Communications Manager Press, PR, External communications +46 707 779133