Gå direkt till innehåll
Styrelsemöte

Styrelsemöte

Tid 14 Mars 2019

Plats ABK huvudkontor, Norra Kaserngatan 4

Sammanträde för ABK:s styrelse.

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

4. Föregående protokoll

5. VD informerar

6. Vakanta bostäder och lokaler 2019-03-01

7. Ekonomi

- Fastställande av års- och hållbarhetsredovisning 2018

- Marie Nilsson PwC (Rapportering från revisorernas bokslutsgranskning)

8. Val av ombud vid dotterbolagens årsstämmor

9. Fastställande av bolagsstyrningsrapport 2018

10. Fastställande av internkontrollplan 2019

11. Ramavtal måleritjänster

12. Nyproduktion Kv. Lugnet

13. Renovering Lyckans Höjd etapp 8

14. Lönerevision VD

15. Övrigt

16. Nästa sammanträde

17. Avslutning

Kontakter

Jonas Rosenberg

Jonas Rosenberg

Presskontakt Kommunikationschef ABK Kommunikation, marknadsföring, varumärke, sponsring 044-7803275

Bostäder för alla!

AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 20 största kommunala bostadsbolag. Vi förvaltar mer än 9 200 hyresbostäder och 240 butiker och kontor i Kristianstads kommun. Genom dotterbolag förvaltar vi dessutom kommunala äldre- och gruppboenden och Kristianstads arena. Med över 200 tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen, ABK
Östra Boulevarden 38
291 31 Kristianstad