Gå direkt till innehåll
Liljewall Arkitekter utformar ABK:s Östermalms Park efter arkitekttävling

Pressmeddelande -

Liljewall Arkitekter utformar ABK:s Östermalms Park efter arkitekttävling

Det blev Liljewall Arkitekter som vann den arkitekttävling om utformandet av Östermalm Park mitt i Kristianstad som ABK utlyst och där bland annat kändisarkitekten Gert Wingårdh ingick i juryn.

– Det här ser vi som startskottet för en mycket intressant utveckling av området, ja, för hela centrala Kristianstad, säger ABK:s vd Henrik Strand.

På ABK:s styrelsesammanträde den 22 januari fastställde bolagsstyrelsen juryns förslag och gav Liljewall i uppdrag att arbeta vidare med att planera området så att stadsbyggnadskontoret kan upprätta en ny detaljplan för Östermalms Park. Först sedan det är gjort kan spaden sättas i jorden och det kan betyda att det dröjer några år innan man är så långt.

– Från vår sida hoppas vi naturligtvis på att det går snabbt, säger ABK:s byggchef Karl-Henrik Persson som gör bedömningen att området kan komma att bebyggas i flera etapper under en tioårsperiod.

Enligt Liljewalls förslag ska fyra befintliga byggnader rivas, resten lämnas orörda. Husen omgärdar ett stort parkområde, öppet både för de boende och för allmänheten. Under parken anläggs ett parkeringsgarage med plats för 200 bilar med entré från Österlånggatan. I kvarterets hörn tänker man fyra höghus av olika höjd, varav det högsta har minst tolv våningar. De lägre husen är i förslaget 4-5 våningar, men här skulle ABK vilja öka på höjden något.

– Vi skulle kunna tänka oss 6-7 våningar, säger Karl-Henrik Persson, som också suttit med i tävlingsjuryn. Då kan vi tillföra ytterligare bostäder till stadskärnan, men utan att vi känner att det påverkar upplevelsen av området negativt. Men det är en dialog som vi kommer att ha med kommunen i samband med detaljplanearbetet.

Östermalms Park är tänkt få omkring 300-400 nya bostäder.

– I juryn har vi tagit hänsyn till att det vinnande förslaget innebär hög exploatering av området, men ändå att man går varsamt fram med stor hänsyn till naturen, plockar upp de värden som finns idag och även återskapar det som en gång i tiden var en engelsk park i området, säger Karl-Henrik Persson.

Ämnen

Regioner


AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 25 största kommunala bostadsbolag. Vi förvaltar över 9 000 hyresbostäder och 250 butiker och kontor i Kristianstads kommun. Genom dotterbolag förvaltar vi dessutom kommunala äldre- och gruppboenden, Kristianstads arena samt bygger Kristianstads nya badhus. Med över 190 tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

Presskontakt

Karl-Henrik Persson

Karl-Henrik Persson

Bygg- och Inköpschef 044-780 33 40
Henrik Strand

Henrik Strand

vd ABK 044-7803380
Jonas Rosenberg

Jonas Rosenberg

Presskontakt Kommunikationschef ABK Kommunikation, marknadsföring, varumärke, sponsring 044-7803275

Bostäder för alla!

AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 20 största kommunala bostadsbolag. Vi förvaltar mer än 9 200 hyresbostäder och 240 butiker och kontor i Kristianstads kommun. Genom dotterbolag förvaltar vi dessutom kommunala äldre- och gruppboenden och Kristianstads arena. Med över 200 tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen, ABK
Östra Boulevarden 38
291 31 Kristianstad