Pressmeddelande -

Halverar återbetalningstid av IT system för eftermarknad

I många eftermarknadsorganisationer är informationssystemen otillräckliga. Kanske lite föråldrade och i behov av uppgradering och modern funktionalitet. Investeringen får inte accept hos ledningen därför att ROI tar för lång tid. Ta med kunden i kalkylen så ökar tempot för återbetalningen

Eftermarknad och andra tjänster i svenska industriföretag lider av att verksamhetens IT-system är ytliga, att mängder av väsentlig information saknas i systemen och att de administrativa rutinerna är manuella. Det är både paradoxalt och olyckligt eftersom en nyligen publicerad studie visar att tillgänglighet i realtid till information om kunden och kundens maskin/installation är en grundläggande förutsättning för ökad effektivitet.

Med den historiska eftersläpningen av informationsstödet till eftermarknadsfunktioner, så kan det bli både dyrt och ta lång tid att lyfta sig till nödvändiga nivåer. Två faktorer är avgörande för att korta återbetalningstiden för investeringen.

För det första måste verksamhetsfolket bli bättre på att beskriva för IT vad det är man behöver. För det andra, fall inte i fällan och tro att ett förbättrat informationsstöd till eftermarknadsverksamheten bara är ett förbättrat internt och administrativt system. Kunden har liknande informationsbehov, fast för andra syften. Du kan motivera en systemförbättring genom att lyfta in kunden som en prenumerant av informationen.

Servicehistoriken för kundens utrustning är väsentlig för att medarbetarna på service ska kunna utföra sitt jobb rätt och till förväntad kvalitet. Servicehistoriken för kundens utrustning är väsentlig för att kundens medarbetare ska kunna prognosticera sin utrustnings tillgänglighet och analysera sin livscykelkostnad.

Beskriv informationsbehovet, börja med en lista över aktörer och deras behov av informationen.

Aktör: Ledningen  Mål: Kostnadskontroll och Lönsamhet Behöver information om: Intern effektivitet och Ekonomiskt utbyte av kund/produkt/tjänst och kombinationer därav Informationens karaktär: Analytisk information med olika typer av jämförelser, framåt och bakåt i tiden

Aktör: Medarbetare Mål: Problemlösning och Teknisk funktion och prestation Behöver information om: Servicehistorik och Maskin- eller installationskonfiguration, releaser/versioner, Prestanda och utnyttjande, Avtalade tjänster och rättigheter för kunden Informationens karaktär: Information som stödjer leveransen, här och nu

Aktör: Kunder Mål: Låg livscykelkostnad, Kostnadskontroll, Effektivitetsvinster Behöver information om: Utrustningens tillgänglighet och underhållbarhet, Kostnad för tillgänglighet och underhåll Informationens karaktär: Livscykel information, trender i den egna användningen, förbättringsförslag, Preventiva åtgärder

Snabba vinster är att sälja informationen. Långsiktiga vinster är att erbjuda nya tjänster baserat på en kundrelation byggd på gemensam information om den gemensamma verksamheten.

Läs mer på www.abridge.se , Våra tjänster/Service och Eftermarknad ”Trubbiga IT-system hinder för effektiv eftermarknad”.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • eftermarknadsservice
  • affärsutveckling

Abridge är en konsult inom Service Management med affärsutveckling som spetskompetens. Vi hjälper svenska industriföretag att tjäna mer pengar på sina tjänster genom ett bättre systemstöd, tydligare processer och bättre säljkunskap.