Pressmeddelande -

Acando stärker Fyrklöverns kontroll med nytt affärssystem

Glas- och porslinsföretaget Fyrklövern har gett Acando i uppdrag att anpassa, införa och integrera affärssystemet Microsoft Dynamics AX. Fyrklövern räknar med att kunna öka effektiviteten, kvaliteten och kontrollen i verksamheten och samtidigt få ett mer framtidsorienterat och flexibelt systemstöd.

- Då vi växlar upp från ett äldre stordatorbaserat affärssystem till Microsoft Dynamics AX blir vi mer effektiva och flexibla samtidigt som kontrollen över verksamheten stärks. Vi kommer att kunna minska kostsamma manuella processer och snabbare anpassa verksamheten efter marknadens föränderliga behov samt lättare ta tillvara nya affärsmöjligheter, säger Ulf Jarl, IT-chef på Fyrklövern.

Acando har fått i uppdrag att analysera Fyrklöverns behov och systemmiljö samt införa Microsoft Dynamics AX. Det är ett stort projekt med omfattande och komplicerade integrationslösningar. Nuvarande fyra system för order, lager, fakturering, ekonomi, inköp och kredithantering integreras till ett. I Acandos uppdrag ingår också att utveckla ett avancerat och skräddarsytt kredithanteringssystem.

- Vi valde Acando bland annat på grund av deras höga kompetens, långa erfarenhet och dedikerade fokus inom Microsoft Dynamics samt system- och affärsintegration. Det är viktigt för oss att få arbeta med seniora konsulter. Dessutom har de god förståelse för vår verksamhet och erbjuder hög tillgänglighet och service, understryker Ulf Jarl.

- Det är enormt roligt att få arbeta med Fyrklövern, som är en av Nordens ledande i sin bransch. När lösningen är fullständig kommer uppföljningen och spårbarheten av transaktioner att väsentligt förbättras, då alla händelser blir omedelbart tillgängliga i ett gemensamt system. Det blir också betydligt enklare för Fyrklövern att integrera sig med omvärlden, poängterar Mattias Englund, kundansvarig för Fyrklövern på Acando.

PRESSMEDDELANDE
Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen
21 maj 2008

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Englund, Business Area Manager Microsoft Dynamics på Acando,
tel: 040-670 28 27, e-post: mattias.englund@acando.com
Ulf Jarl, IT-chef på Fyrklövern, tel: 040-665 45 14, e-post: ulf.jarl@fyrklovern.se

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter över en miljard kronor och har 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs. www.acando.se

Fyrklövern startades 1974 och är ett av Nordens största företag inom porslin, glas och hemdekoration. Företagets produkter kan endast köpas direkt av Fyrklövern, de finns inte i handeln. Fyrklövern är en del av koncernen Cydonia där bl a Nationalencyklopedin och Fleur de Santé ingår. www.fyrklovern.se

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Ludvika

Kontakter

Lina Markström

Presskontakt Marknads- & informationschef Marknads- & informationschef 08-699 73 73