Pressmeddelande -

AcandoFrontec vald som SAP-konsult till Volvo IT

AcandoFrontec har som en av två leverantörer, tecknat ett strategiskt viktigt avtal med Volvo IT avseende konsulttjänster inom SAP-området. Avtalet innebär att AcandoFrontec blir en långsiktig samverkansleverantör på strategisk nivå, omfattande hela spektrat av kompetenser från verksamhetsutveckling till integration och teknik. AcandoFrontec har sedan slutet av 90-talet, då Volvo-koncernen beslutade att införskaffa SAP-systemet, genomfört ett antal större projekt. Bland dessa kan nämnas implementationen på Volvo Aero och projektet där Volvo med hjälp av SAP-systemet skapade en ny global lösning inom hela ekonomiområdet, det s k CFP-projektet. - Att Volvo IT nu väljer AcandoFrontec som en av totalt två leverantörer för sin framtida utveckling, ser vi som ett kvitto på att vi lyckats uppfylla de förväntningar som Volvo IT hittills haft och att Volvo IT uppskattar vårt sätt att leverera verksamhetsförbättringar i kombination med IT. Avtalet ger oss en möjlighet att ytterligare förstärka vår position som ett ledande konsultföretag, speciellt i VästSverige, säger Lars Wollung VD AcandoFrontec. - I den dialog som vi dagligen har med både Volvo IT och produktbolagen inom AB Volvo, uppfattar vi en tydlig trend att många av enheterna under de närmaste åren kommer att välja lösningar baserade på SAP-moduler, vilket i så fall skulle innebär en stor volym med nystartade projekt, fortsätter Lars Wollung. För AcandoFrontec innebär avtalet ett omedelbart behov att öka rekryteringstakten samt att intensifiera relationer med lämpliga företag som kan arbeta som underkonsulter. Det nyligen tecknade avtalet med LogicaCMG ligger i linje med detta, då flera av projekten kommer att behöva även internationellt baserade konsulter. För mer information, kontakta: Lars Wollung, VD, AcandoFrontec telephone +46 8 699 72 11 Peter Olin, Account Manager Volvo, AcandoFrontec telephone +46 31 345 31 91 www.acandofrontec.se Ticker: AFAB AcandoFrontec är ett konsultföretag inom management och IT som identifierar och genomför förbättringsprojekt på kort tid. Konsulterna är specialister på affärsintegration och skapar förbättringar i verksamheten genom att utveckla processer, organisation och IT. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden får ut förväntad förbättringseffekt av sin investering. Företaget har drygt 500 medarbetare på 5 kontor i Sverige. AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkoden AFAB.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Kontakter

Lina Markström

Presskontakt Marknads- & informationschef Marknads- & informationschef 08-699 73 73