Talande informationsskyltar från Sverige ökar tillgängligheten på Oslo Bussterminal

Dokument -

Talande informationsskyltar från Sverige ökar tillgängligheten på Oslo Bussterminal

Nu blir alla avgångstider och trafikmeddelanden på Oslo Bussterminal tillgängliga också för personer med läs- eller synsvårigheter. Trivectors talenheter med inbyggd så kallad talsyntes från Acapela Group, omvandlar text till talad röst direkt och utan förinspelning. Trafikinformation och trafikmeddelanden blir på sås vis tillgängliga för alla direkt.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Relaterat innehåll