Pressmeddelande -

Acapela.tv - ny portal för att demonstrera de mångfasetterade möjligheterna med talsyntes

Stockholm, 20 november 2008.

Acapela Group, expert inom röstlösningar, lanserar sin nya webbportal www.acapela.tv i syfte att visa hur företag och organisationer med hjälp av talsyntes och ljudbaserade budskap kan skapa kreativa marknadskampanjer som får stor uppmärksamhet. Bakgrunden till Acapela.tv är succén med Acapelas talande e-kort.

Acapela.tv är en webbplats där man kan upptäcka olika möjligheter och användningsområden för tallösningar på webben. Acapela Group använder därmed Internet som ett ‘showcase', eller en lekplats, där besökaren kan testa och ta del av våra erfarenheter. Det är med andra ord en plats där man på ett effektivt sätt kan utvärdera vad talsyntes kan användas till i olika sammanhang.

Text-till-tal, eller talsyntes, som omvandlar skriven text till tal i realtid, öppnar möjligheter för en ny typ av kommunikation. Besökaren skriver in sin egen text som sedan med ett enda klick omvandlas till tal av Acapela. Orden får därmed liv och ger mening till budskapet. Man skapar en 'word of mouth'-effekt!

"Acapela.tv är en fantastisk 'lekplats' för att testa och demonstrera kreativa möjligheter och användningsområden för röstlösningar", understryker Lars-Erik Larsson, VD för Acapela Group. "Det är också ett steg framåt för att tillfredsställa alla våra fans, från Grönland till Chile, som flitigt använder våra talande e-kort och som därmed anammat talsyntes som ett trevligt sätt att kommunicera".

Framstående internationella reklambyråer har redan provat detta kraftfulla verktyg i framgångsrika virala marknadskampanjer för bland andra företag som Nestlé, Lacoste och T Mobil.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Om Acapela Group
Acapela Group är en ledande aktör inom området röst- och talteknologi. Företaget utvecklar text-till-tal-lösningar (talsyntes) som omvandlar texter till verklighetstroget tal med professionella röster i många olika sammanhang. Kunden kan välja antingen någon av de 60 högkvalitativa Acapela-rösterna som finns på 30 olika språk, eller att utveckla en egen unik företagsröst med tjänsten Acapela Voice Factory för att stärka varumärkesprofileringen och öka igenkänningen.Över 1000 kunder världen över har anlitat Acapela för att integrera röster i produkter och tjänster såsom: mobilapplikationer, GPS-apparater, högtalarutrop, webbkampanjer, taltidningar, talande webb, automatiska talsvartjänster, e-learning, digitala ordböcker, hjälpmedel för syn-, läs- och talhandikappade. Acapelas R&D-team jobbar intensivt med utveckla framtidens syntesröster som ska kunna återge exempelvis dialekter och känslor och i allt större utsträckning efterlikna den mänskliga rösten.
www.acapela-group.se