Blogginlägg -

VD Maria Wrethag har ordet

Vi står nu redo att separatnotera och låta våra aktieägare bli direktägare i ytterligare ett av våra dotterbolag, SPAGO Imaging, då SPAGOs verksamhet nått så långt att bolaget behöver kunna stå på egna ben. Accelerator kommer genom detta också att få en enklare, mer försäljningsinriktad verksamhet med betydligt lägre kostnader.

Vi ser en stor potential i SPAGO Imaging, något som vi vill ge Accelerators aktieägare möjlighet att ta direkt del av.  Som vi meddelat i tidigare pressmeddelanden, kommer detta att ske genom en riktad nyemission om totalt 21 MSEK med förtur för Accelerators aktieägare och externa investerare samt genom utdelning av Accelerators innehav i SPAGO till våra aktieägare. Flera av de största aktieägarna i Accelerator har förbundit sig att ta sina andelar (”pro rata” enligt innehav i moderbolaget) och ytterligare därtill i SPAGOs nyemission, till ett belopp av 15 MSEK. Därtill har en ytterligare investerare förbundit sig att teckna aktier i emissionen till ett belopp av 3 MSEK.

Under 2011 lät vi utföra en extern marknadsundersökning kring SPAGOs kontrastmedel, med hjälp av Destum Partners, ett USA-baserat konsultföretag. De genomförde bland annat djupintervjuer med radiologer, betalare och beslutsfattare inom området. Undersökningen visade på ett stort intresse för produkten på marknaden.

Självklart måste vi då visa även i klinik vad vi hittills kunnat visa i preklinik, vilket också är nästa steg i utvecklingen för SPAGO. SPAGO är nu redo att inleda det sista prekliniska arbetet som behöver göras för att sedan kunna starta kliniska studier i början av 2014. De positiva indikationer vi fått från de tänkbara industriella partners vi redan har haft kontakt med tyder på att en ut-licensiering av projektet bör kunna vara möjlig redan efter prekliniken är avslutad, dvs. under 2014. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera det sista prekliniska arbetet, för att ta bolaget fram till kliniska studier och ut-licensiering.

Både jag och Accelerators styrelse ser det som förmånligare för Accelerators aktieägare att få ta ställning till en investering i SPAGO som ett självständigt bolag. Accelerator synliggör på detta sätt värden i SPAGO och låter dessutom SPAGO själv ta ansvar för sin finansiering.  Vi anser att utsikterna för SPAGO Imaging är mycket goda och räknar därför med att det blir en god affär för aktieägarna att ta aktiv del i SPAGOs fortsatta finansiering. Vidare ser jag det som än mer positivt att flera av de största ägarna i Accelerator har förbundit sig att ta sina andelar samt ytterligare lite till i nyemissionen.

Genom att nu fortsätta den renodling vi redan har påbörjat kommer vi även att väsentligt kunna reducera kostnaderna i moderbolaget för att i första hand fokusera våra insatser på SyntheticMR som har inlett spännande partnersamarbeten med målet att nå ut med sin programvara på den globala markanden.

Sammanfattningsvis kommer aktieägarna i Accelerator att erbjudas ett direktägande i SPAGO, samtidigt som Accelerator koncentreras kring en verksamhet med produkter på markanden och med ett allt tydligare intäkts- och försäljningsfokus.

Jag vill även passa på att nämna att även AddBIO ser kommersiellt allt starkare ut. Min syn på detta bolag, där vi nu äger 57,28 procent efter nyemissionen som gjordes tidigare i år på en post-money värdering om 29 MSEK, är betydligt mer positiv.

Maria Wrethag,
VD Accelerator Nordic AB

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • accelerator
  • spago
  • addbio
  • syntheticmr
  • maria wrethag

Regioner

  • Linköping

Kontakter

Thomas Gür

Presskontakt VD +46 8 663 57 06

Relaterat innehåll