Pressmeddelande -

beQuoted nyheter: Accelerator säljer ut SyntheticMR för att säkra nyemissionen

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-37/bbb-2008-37.htm#Accelerator

beQuoted nyhetsbrev

12 november 2008

Accelerator säljer ut SyntheticMR för att säkra nyemissionen
- Huvudägarna garanterar 40 procent av den föreslagna nyemissionen

Med anledning av den föreslagna nyemissionen har Accelerator kallat till extra bolagsstämma den 17 november. Vid stämman kommer bland annat beslut fattas om deltagarna i nyemissionen kommer få möjlighet att i framtiden köpa in sig i dotterbolaget SyntheticMR. beQuoted har undersökt saken närmare.

Upptakten till en kommersiell skördeperiod
För att fortsätta driva utvecklingen inom Accelerators dotterbolag har styrelsen föreslagit en nyemission om 28 miljoner kronor.

Andreas Bunge kommenterar utvecklingen kring Accelerators dotterbolag som att de befinner sig i upptakten till en kommersiell skördeperiod. Främst syftar han på SyntheticMR som kan börja sälja direkt till slutkund under nästa år.

SyntheticMR har sedan ett år tillbaka ett samarbete med Sectra och ingår som en tilläggsmodul i Sectras PACS-system. Bolaget uppger även att flera sjukhus är intresserade av SyntheticMRs mjukvara SyMRI Studio.

Man ska dock inte glömma bort att Accelerator tidigare uttalat sig om att det förväntade sig intäkter från SyntheticMR redan andra halvan av 2008. Nu menar Accelerator att intäkter kan komma första kvartalet 2009.

Nyemissionen redan tecknad till 40 procent

Den föreslagna nyemissionen är tecknad till 40 procent då större aktieägare förbundit sig att teckna motsvarande sitt nuvarande innehav. I samband med nyemission får alla deltagare även möjlighet att i framtiden förvärva aktier direkt i SyntheticMR genom en köpoption. Värdet på hela SyntheticMR uppges uppgå till 30 miljoner kronor.

Enligt Andreas Bunge kommer cirka 35 procent av Accelerators innehav ställas ut i form av optioner. Accelerators innehav i SyntheticMR uppgår idag till 53,33 procent.

- Vi har dock en möjlighet att öka vårt ägande i SyntheticMR, vilket skulle neutralisera ägandet till innan köpoptionerna ställdes ut. En del av pengarna vi får in genom nyemissionen kommer att investeras i SyntheticMR via aktier, säger Andreas Bunge.

Snål värdering på SyntheticMR
Tidigare analys av beQuoted (se nyhetsbrev nr 38 2007) tillskrev SyntheticMR ett värde på 20 miljoner kronor. Som vi nämnt ovan har en del hänt i bolaget vilket innebär att SyntheticMR tagit steget från forsknings- till produktionsbolag.

Därför tycker beQuoted att Accelerators värdering av SyntheticMR är väl snål. En analys från Redeye från början av året ger SyntheticMR ett värde på mellan 38 - 155 miljoner kronor beroende på utfall.

Pledpharma har påbörjat klinisk fas II-studie
I augusti påbörjade PledPharma en klinisk fas II-studie efter godkännande från Etiska Rådet. Studien genomförs på patienter som opererats för koloncancer och som erhållit förebyggande behandling med cellgifter.

Resultat väntas komma inom 3 - 4 månader. Andreas Bunge menar att PledPharma hör till de mest intressanta projekten inom Accelerator:

- Cellgift är den effektivaste behandlingen mot cancer. Kan vi då hitta ett sätt att motverka biverkningarna av cellgiftsbehandlingar innebär det stora möjligheter för oss.

Första nio månaderna
Resultatet för de första nio månaderna 2008 är något lägre jämfört med motsvarande period 2007. I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse skett. Siffrorna ser ut enligt följande:

• Omsättning: 2,1 Mkr (2,3)
• Aktiverat arbete för egen räkning: 2,5 Mkr (1,3)
• Aktiverade omkostnader: 1,4 Mkr (0)
• Resultat efter finansnetto: -6,6 Mkr (-5,6)
• Vinst per aktie (efter utspädning): -0,11 kr (-0,12)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 0,7 Mkr (0,6)
• Aktiverat arbete för egen räkning: 0,9 Mkr (0,7)
• Aktiverade omkostnader: 0,3 Mkr (0)
• Resultat efter finansnetto: -2,0 Mkr (-1,8)
• Vinst per aktie (efter utspädning): -0,04 kr (-0,04)

Svårt att värdera Accelerator
beQuoted ställer sig frågandes till Accelerators intention att avyttra en del sitt innehav i SyntheticMR när intäkter kan börja trilla in under nästa år.

Accelerator har tidigare kommunicerat att det ska utveckla projekten inom ramen för bolag där Accelerator har ett majoritetsägande.Vi har då fått uppfattningen att Accelerator ska kapitalisera på dotterbolagen när de når sitt maximala värde.

Andreas Bunge bedömer SyntheticMR moget att bli ett eget bolag då det numera uppfattas som ett produktbolag. Han menar vidare att aktieägarnas möjlighet att i framtiden teckna sig för aktier i SyntheticMR är en form av ägarspridning.

Att Accelerator väljer att lätta på sitt innehav i SyntheticMR gör värderingen av Accelerator svårare. Accelerators börsvärde uppgår till nära 75 miljoner kronor medan Accelerators del i SyntheticMR värderas till 16 miljoner kronor.

Om deltagarna i den föreslagna nyemissionen väljer att lösa in sina optioner innebär det ytterligare kapitaltillskott på nära 6 miljoner kronor för Accelerator.

De övriga projekten i Accelerators portfölj värderas av beQuoted till 330 miljoner kronor och av Redeye till 180 miljoner kronor. Marknaden värderar dem till enbart 60 miljoner kronor.

Vi anser exempelvis att Accelerator värderat SyntheticMR för lågt. Vi värderade SyntheticMR till 20 miljoner kronor för drygt ett år sedan och som vi nämnt har mycket hänt sedan dess.

ADI KRILIC
adi.krilic@beQuoted.com

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • accelerator

Regioner

  • Linköping

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SyntheticMR AB har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se.

 

Kontakter

Thomas Gür

Presskontakt VD +46 8 663 57 06