Pressmeddelande -

Nobelpristagare i medicin och forskare bakom Losec till styrelsen i Accelerators dotterbolag PledPharma

(Aktietorget: ACCE B)

Accelerators dotterbolag PledPharma AB har ombildat sin styrelse och rekryterat två personer med stort kunnande inom området för verksamheten. Louis Ignarro, Nobelpristagare i medicin 1998 för upptäckten av kväveoxidens egenskaper som signalmolekyl samt Sven Erik Sjöstrand, forskare och projektledaren bakom läkemedelssuccén Losec.

Louis Ignarro, University of California School of medicin i Los Angeles, fick Nobelpriset i medicin 1998 för upptäckter rörande kväveoxid som en signalmolekyl i hjärtkärlsystemet. Louis Ignarro är idag delägare i Pledpharma AB men tar nu även steget in i styrelsen.

Professor Sven Erik Sjöstrand har en lång bakgrund inom Astra och arbetade under 1970-talet som forskningsansvarig vid Astras mag- och tarmforskning. Under denna tid ledde han utvecklingen av magsårsmedicinen Losec och var projektledare under den mest kritiska perioden.

- Förstärkningen innebär inte bara en kvalitetsstämpel för bolaget men även en förstärkning av kompetens och kontaktnät, säger Accelerators VD Andreas Bunge.

Accelerator Nordic AB är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science. Bland våra intressebolag finns PledPharma AB som utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat, Spago Imaging AB som utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på magnetkameraavbildning, Synthetic MR AB som utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetresonans, OptoQ AB som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och Optovent AB som förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer. Accelerator Nordic AB är noterat på Aktietorget.

För vidare information, besök www.acceleratorab.se

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.

För vidare information, besök www.pledpharma.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • accelerator

Regioner

  • Linköping

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SyntheticMR AB har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se.

 

Kontakter

Thomas Gür

Presskontakt VD +46 8 663 57 06