Pressmeddelande -

Ny utförare av hemtjänst i Ekerö kommun

Ekerö kommun har sedan tidigare fattat beslut om att införa valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten från och med maj 2010. De första privata utförarna som godkänts får nu möjlighet att skriva avtal. Accnova Care som sedan tidigare utför hemtjänst i Stockholm stad är nybliven utförare i kommunen.

Ökad konkurrens ger bättre service

Lagen om valfrihetssystem som trädde i kraft 2009 innebär att alla leverantörer som ansökt om att få vara med i systemet och uppfyller kraven skall godkännas och få teckna avtal med kommunen. Det är kommunerna och landstingen själva som bestämmer om valfrihetssystemet skall införas.

- "Vi är mycket stolta över att få utgöra en del av hemtjänsten i kommunen, och bidra till en ökad valfrihet och service. Eftersom det inte finns någon priskonkurrens mellan oss leverantörer återstår att konkurrera med kvalitet. Målmedvetet kvalitetsarbete och ständig förbättring är nyckeln för att få kundernas förtroende.", säger Sofia Englund, VD på Accnova Care som är ny utförare i Ekerö kommun.

En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av tjänsten när han eller hon så önskar. Enkelheten att byta utförare sätter press på utförarna att sköta sig då ett byte vanligtvis kan ske på bara några dagar.

Hårda krav och ökad kontroll

Med nya utförare ökar kravet på tillsyn, och det är kommunen som är skyldig att följa upp all verksamhet på samma villkor. Ulla Johansson är verksamhetschef på Accnova Care, och har tidigare själv arbetat som äldreomsorgsinspektör i Stockholm:

 - "Ekerö kommun har ställt hårda krav på oss blivande utförare och varit mycket noggranna i sin bedömning av hur vi uppfyller kraven. Detta tillsammans med en ökad tillsyn och kontroll borgar för en högkvalitativ hemtjänst i kommunen. Med den konkurrens som uppstår kommer förlorarna att bli de företag som är oseriösa medan alla andra intressenter blir vinnare”, säger Ulla Johansson.

Dagens besked kan med andra ord sammanfattas som goda nyheter för de äldre i Ekerö kommun: Fler utförare att välja på samtidigt som kvaliteten i utförandet kommer att öka.

Ämnen

  • Äldreomsorg

Regioner

  • Ekerö

Om Accnova Care

Accnova erbjuder hemtjänst med omsorg till äldre och personer med funktionshinder. Genom kvalificerad verksamhetsledning, och effektiva ledningssystem levererar vi kvalitet i särklass. Verksamheten startade 2009 i kölvattnet av att lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft och började tillämpas för upphandling i många kommuner. Vi är övertygade om att valfrihet för den enskilde, tillsammans med ökad konkurrens från nya aktörer kommer att bidra till en väsentlig och välbehövlig förbättring av äldreomsorgen i Sverige.

Kontakter

Sofia Englund

Presskontakt VD och grundare 08-55117883