Bokföringslagen ses äntligen över är du nyfiken på samarbete med Account on us
Bokföringslagen ses äntligen över är du nyfiken på samarbete med Account on us

Nyhet -

Äntligen! Nutidsanpassning av bokföringslagen är på gång

Är det äntligen dags att skrota arkivering av papperskvitton?

Tillsammans med samarbetspartierna har regeringen kommit överens om att tillsätta en utredning som ska föreslå modernisering av bokföringslagen. Som vi har längtat efter detta! 
I vår bransch har vi länge påtalat behovet av att nutidsanpassa nuvarande arkiveringsregler till teknikutvecklingen. Att vi i Sverige har behållit kravet på arkivering i ursprunglig form så här länge ger upphov till en enorm mängd onödigt dubbelarbete med pappershantering hos oss och våra kunder. Det är verkligen dags att fullt ut dra nytta av de moderna reseräkningssystem i forma av olika appar som nu finns istället för att fortsätta hålla fast vid häftapparater och kopieringsmaskiner.
Vi hoppas på stora förändringar som verkligen underlättar för Sveriges företagare i deras vardag! 
Förutom arkiveringsreglerna i bokföringslagen ska utredaren bland annat se över möjligheten att använda gemensamma verifikationsserier samt överväga ändringar i bokslutsreglerna så att lagen blir lättare att följa.

Vid sidan om uppdraget att föreslå en modernisering av bokföringslagen ska utredningen titta på kraven på revisorns oberoende vid s.k. kombiuppdrag samt analysera möjligheten till regelförenklingar för mikroföretag. Mikroföretag är enligt EU:s definition företag med högst tio anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september. Utredaren har fått relativt kort tid på sig, med hänsyn till uppdragets omfattning.


Vilket fokus väljer du att använda i dessa tuffa tider?
Blir du supereffektiv eller handlingsförlamad när du möter motstånd?
Otydliga riktlinjer och förändringar i förutsättningarna längs med vägen,hur hanterar du det?

Account on Us har tack vare lyckade rekryteringar möjligheter att hjälpa fler företag. Här gärna av dig om du är nyfiken på vad vi kan göra tillsammans!

Ämnen

  • Juridik

Presskontakt

Lilian Holm

Lilian Holm

Presskontakt Grundare, auktoriserad redovisningskonsult 08-12100500